S. 6-514 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet
Rik Daems    Lionel Bajart    Freya Saeys    Willem-Frederik Schiltz   

rechtstreeks gekozen kamer
universele dienst
indeling in kiesdistricten
herziening van de grondwet
wetgevende procedure
parlementair toezicht
verzoekschrift
duurzame ontwikkeling
rechten van het individu
stemplicht
rechten van de mens
verhouding kerk-staat
verkiesbaarheid
gehandicapte
vrijheid van meningsuiting
vrijheid van opinie
strijdkrachten in het buitenland
Eerste Kamer
openbare veiligheid
rechtsstaat
oorlog
persvrijheid
vrijheid van godsdienst
telefoon- en briefgeheim

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-514/1 6-514/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 28/3/2019
6-514/2 6-514/2 (PDF) Amendementen 23/4/2019
6-514/3 6-514/3 (PDF) Amendementen 23/4/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2019   Indiening Doc. 6-514/1 6-514/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
29/3/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking Doc. 6-526/1 6-526/1 (PDF)
23/4/2019   Vervalt
Aanneming van het voorstel 6-526 opgesteld in commissie
Doc. 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019

Kruispuntbank van de wetgeving