Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1355

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 14 april 2017

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers

tabaksindustrie
zwarte handel
beslag op bezittingen
officiŽle statistiek

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1354
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2053

Vraag nr. 6-1355 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De illegale tabakshandel is niet alleen een economisch probleem. Bij illegale sigaretten is er sprake van belastingontduiking en van schending van het merkenrecht. Bovendien zijn illegale sigaretten vaak nog ongezonder dan echte sigaretten.

Het Nederlandse ministerie van FinanciŽn publiceert jaarlijks een overzicht van de in beslag genomen illegale sigaretten. Daarin vindt men ook de (waarschijnlijke) herkomst en bestemming van de sigaretten.

Voor wat het transversaal karakter van de vraag betreft: de Gemeenschappen staan in voor tabakspreventie en programma's die inzetten op het stoppen met roken in het kader van volksgezondheid. Ik verwijs wat vlaanderen betreft naar de website www.Vlaanderenstopmetroken.be. Federaal worden er ook diverse initiatieven genomen zoals de accijnsverhoging, doch deze schiet tekort indien dit resulteert in een toename van de nepsigaretten en illegale sigarettenhandel. Het betreft dan ook een transversale Gemeenschapsaangelegenheid.

Ik had dan ook volgende vragen:

1. Kan de minister een overzicht geven en dit betreffende de laatste drie jaar van de in het totaal in beslag genomen hoeveelheden illegale sigaretten naar het Nederlandse voorbeeld en dit opgedeeld naar het aantal sigaretten per jaar en de hoeveelheid losse tabak?

2. Kan de minister een overzicht geven en dit betreffende de laatste drie jaar van het aantal "grotere" inbeslagnames (zie Nederlands voorbeeld) en is er op jaarbasis sprake van een toename?

3. Kan de minister gedetailleerde cijfers geven en dit wat betreft de laatste drie jaar waarvoor hij cijfers heeft wat betreft de bestemmingslanden?

4. Kan de minister voor het laatste drie jaar waarvoor hij cijfers heeft aangeven welke de herkomst is van de illegale sigaretten en is deze vergelijkbaar met Nederland waar de top vijf wat betreft herkomstlanden waren: de Verenigde Arabische Emiraten, AziŽ en ItaliŽ, Wit Rusland en de eigen productie (binnenlandse) ?

5. Kan de minister een opdeling geven wat betreft de modaliteiten van locatie waar de inbeslagname plaatsvond (luchthavens, zeehavens, binnenland)?

6. Beschikt u over specifieke informatie of werd er onderzoek gevoerd naar de bijkomende schadelijkheid van deze illegale sigaretten naar samenstelling toe? Kan u dit desgevallend toelichten?

7. Moeten de accijnzen in het licht van deze cijfers eventueel worden aangepast? Kan u dit toelichten?