S. 6-498 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter vrijwaring van mededinging in de digitale economie
Willem-Frederik Schiltz    Rik Daems    Anne Barzin    Yves Evrard   

Belgische Mededingingsautoriteit
concurrentie
elektronische handel
digitale technologie
gegevensbescherming
motie van het Parlement
kenniseconomie
uitwisseling van informatie
informatie en documentatie
kunstmatige intelligentie
gegevensverwerking
machtspositie
informaticarecht
concurrentiebeperking
internet
toegang tot de informatie
digitalisering
grensoverschrijdende gegevensstroom
economische concentratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-498/1 6-498/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/2/2019
6-498/2 6-498/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2019
6-498/3 6-498/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/3/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2019   Indiening
22/2/2019   Inoverwegingneming Doc. 6-498/1 6-498/1 (PDF)
22/2/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+21/-0/o18) Doc. 6-498/3 6-498/3 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
22/2/2019   Verzending naar commissie
25/3/2019   Inschrijving op agenda
25/3/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Valerie Taeldeman
25/3/2019   Inleidende uiteenzetting door Willem-Frederik Schiltz
25/3/2019   Bespreking
25/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o4) Doc. 6-498/2 6-498/2 (PDF)
25/3/2019   Aanneming zonder amendering
25/3/2019   Vertrouwen rapporteur
29/3/2019   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan EM, Vice-eerstemin. en min. van Werk, min.-presidenten en voorzitters van de parlementen van Gemeenschappen en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2019
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Niet geamendeerd 25/3/2019

Kruispuntbank van de wetgeving