S. 7-499 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de wijze waarop BelgiŽ meer kan wegen op het Europees besluitvormingsproces
Karin Brouwers    Rik Daems    Bert Anciaux    Peter Van Rompuy    Orry Van de Wauwer    Kris Poelaert    Stijn De Roo   

motie van het Parlement
besluitvorming
initiatief tot een wet
verordening (EU)
richtlijn (EU)
interparlementaire betrekking
uitwisseling van informatie
internetsite
nationaal parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-499/1 7-499/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/11/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/2023   Indiening Doc. 7-499/1 7-499/1 (PDF)
24/11/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
24/11/2023   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie