S. 7-190 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19)
Rik Daems    Willem-Frederik Schiltz    Gaëtan Van Goidsenhoven    Véronique Durenne   

motie van het Parlement
infectieziekte
epidemie
huiselijk geweld
gelijke behandeling van man en vrouw
persoonlijke gegevens
slachtofferhulp
gehandicapte
toegang tot de informatie
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-190/1 7-190/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/10/2020
7-190/2 7-190/2 (PDF) Amendementen 19/4/2021
7-190/3 7-190/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2021
7-190/4 7-190/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/4/2021
7-190/5 7-190/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 23/4/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2020   Indiening Doc. 7-190/1 7-190/1 (PDF)
13/10/2020   Inoverwegingneming
13/10/2020   Verzending naar commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Algemene bespreking
23/4/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+42/-7/o7) Doc. 7-190/5 7-190/5 (PDF)
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
13/10/2020   Verzending naar commissie
22/3/2021   Inschrijving op agenda
22/3/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Chris Steenwegen
22/3/2021   Bespreking Doc. 7-190/2 7-190/2 (PDF)
19/4/2021   Inschrijving op agenda
19/4/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o1) Doc. 7-190/4 7-190/4 (PDF)
19/4/2021   Aanneming na amendering
19/4/2021   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-190/3 7-190/3 (PDF)
23/4/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan eerste minister, vice-eerstemin. en min. van Sociale Zaken, vice-eerstemin. en min. van Justitie, voorz. van de Kamer, min.-pres. van de Gemeensch. en Gew., voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en Gew.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/4/2021
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Geamendeerd 22/3/2021, 19/4/2021