Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1450

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 12 mei 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Games-industrie - Tax shelter

elektronische industrie
informatiemarkt
speelautomaat
computerprogramma
communicatie-industrie
steun aan ondernemingen
fiscale stimulans
vennootschapsbelasting
audiovisueel programma
belastingaftrek
immateriŽle activa
speelgoedindustrie
digitaal spel
onlinegame

Chronologie

12/5/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 )
10/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1452

Vraag nr. 6-1450 d.d. 12 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Videogames zijn een nieuwe levende kunst die aansluit bij het digitale tijdperk zoals films vorige eeuw aansloten bij het tijdperk van de ontwikkeling van de industriŽle machine. We leven in een narratieve maatschappij. Mensen willen verhalen. Bij games worden mensen verplicht actief mee te denken met het werk. In de arte povera en de minimal art was dat ook al zo. Het MOMA heeft trouwens een uitgebreide tentoonstelling met onder meer games als Pacman.

In vergelijking met onze buurlanden ontwikkelt de games-industrie zich bij ons langzaam. Uit een doorlichting van het Vlaams Audiovisueel fonds blijkt dat de grootste gemiste kans het uitblijven is van de uitbreiding van de tax shelter en dit ondanks eerdere beloften van de toenmalige minister van FinanciŽn. Op basis van een brede bevraging van de sector en een evaluatie van succesvolle internationale beleidsinitiatieven moet er een geÔntegreerd gamebeleid komen dat financiŽle steun combineert met onderwijs, onderzoek en coaching. Dit zal echter enkel kans op slagen hebben als er tegelijkertijd ondersteuning komt van het federale niveau door de huidige tax shelter voor film en podiumkunsten uit te breiden naar videogames. Diverse landen hebben succesvol een games-industrie kunnen uitbouwen door een fiscaal ondersteuningsbeleid. Ik verwijs naar Canada en Frankrijk. In Frankrijk draait de games-industrie een omzet van 3 miljard euro. Ik verwijs naar grote Franse spelers zoals Ubisoft, Blizzard en Gameloft. Frankrijk ondersteunt dan ook deze sector met fiscale en andere steunmaatregelen.

Transversaal karakter: deze vraag betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid (cultuur en media). De Gemeenschappen staan in voor opleiding, onderzoek en coaching. Wat betreft innovatie en ondernemingsbeleid spelen ook de gewesten een rol. De uitbreiding van de tax shelter-regeling naar de gamessector betreft een federale aangelegenheid. De uitbreiding is cruciaal om lokale startups te stimuleren en bestaande spelers te versterken alsook via ę†work for hire†Ľ onderdelen van games voor buitenlandse spelers naar hier halen.

Ik had dan ook de volgende vragen†:

1) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld in overleg met de Gemeenschappen om de games-sector aan te sterken? Kunt u dit uitgebreid toelichten?

2) Hoe reageert u op de oproep van de games-sector en onderzoekers van het IMEC om de bestaande tax shelter-regeling uit te breiden naar de gamessector? Bent u bereid deze maatregel nader te bekijken en kan u dit toelichten naar timing en inhoud toe? Zo neen, waarom niet en welke andere fiscale incentives stelt u dan voor?