S. 5-775 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
motie van het Parlement
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
interparlementaire samenwerking
Europees defensiebeleid
Verdrag van Lissabon
parlementaire vergadering
opzegging van een overeenkomst
West-Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-775/1 5-775/1 (PDF) Verslag namens de commissie 16/2/2011
5-775/2 5-775/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2011
5-775/3 5-775/3 (PDF) Amendement op de tekst aangenomen door de commissie 17/2/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/2/2011   Indiening
15/2/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/2/2011   Inschrijving op agenda
17/2/2011   Amendement op de tekst aangenomen door de commissie Doc. 5-775/3 5-775/3 (PDF)
17/2/2011   Algemene bespreking Hand. 5-12 Hand. 5-12 (PDF)
17/2/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o5) Hand. 5-12 Hand. 5-12 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/2/2011   Verzending naar commissie
15/2/2011   Inschrijving op agenda
15/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
15/2/2011   Bespreking
16/2/2011   Inschrijving op agenda
16/2/2011   Bespreking
16/2/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
16/2/2011   Aanneming zonder amendering
16/2/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-775/1 5-775/1 (PDF)
16/2/2011   Tekst aangenomen Doc. 5-775/2 5-775/2 (PDF)
15/2/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en minister van Landsverdediging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/2/2011, 16/2/2011