S. 7-161 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht in geval van homofoob geweld
Stephanie D'Hose    Rik Daems    Willem-Frederik Schiltz    Hélène Ryckmans    Stijn Bex    Bert Anciaux   

seksuele minderheid
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
gerechtelijke vervolging
politie
bewustmaking van de burgers
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
lichamelijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-161/1 7-161/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/5/2020
7-161/2 7-161/2 (PDF) Amendementen 1/2/2021
7-161/3 7-161/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2021
7-161/4 7-161/4 (PDF) Hoorzittingen en schriftelijke adviezen 1/2/2021
7-161/5 7-161/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/2/2021
7-161/6 7-161/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 26/2/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2020   Indiening Doc. 7-161/1 7-161/1 (PDF)
15/5/2020   Inoverwegingneming
15/5/2020   Verzending naar commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
26/2/2021   Inschrijving op agenda
26/2/2021   Algemene bespreking
26/2/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+49/-0/o7) Doc. 7-161/6 7-161/6 (PDF)
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
15/5/2020   Verzending naar commissie
9/11/2020   Inschrijving op agenda
9/11/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Katia Segers, Orry Van de Wauwer, Fourat Ben Chikha
9/11/2020   Inleidende uiteenzetting
9/11/2020   Bespreking
7/12/2020   Inschrijving op agenda
7/12/2020   Hoorzitting - de heer Lozano Lafertin, Coördinator inhoudelijke werking, Cavaria; - mevrouw Rachael Moore, Coördinator, RainbowHouse Brussels; - de heer Olivier Slosse, Beleidsadviseur, Politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene.
4/1/2021   Inschrijving op agenda
4/1/2021   Hoorzitting - de heer Patrick Charlier en mevrouw Els Keytsman, Co-directeurs, Unia; - mevrouw Françoise Goffinet, Attaché, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen; - de heer Wim Van de Voorde, Coördinator voor Vlaanderen, 1712.
18/1/2021   Inschrijving op agenda
18/1/2021   Bespreking
1/2/2021   Inschrijving op agenda
1/2/2021   Bespreking
1/2/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o3) Doc. 7-161/5 7-161/5 (PDF)
1/2/2021   Aanneming na amendering
1/2/2021   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-161/3 7-161/3 (PDF)
26/2/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de Eerste Minister, de Vice-Eerste Min en Min van Justitie ..., aan de Min van Binnenlandse Zaken, ..., aan de Voorz. van de Kamer, aan de Min-Pres. van de Gemeensch. en Gewesten, aan de Voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/2/2021
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Geamendeerd 9/11/2020, 7/12/2020, 4/1/2021, 18/1/2021, 1/2/2021