S. 6-525 Dossierfiche                  

Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa
Vergadering van de Vaste Commissie
Parijs, 1 maart 2019
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa  

Raad van Europa
parlementaire vergadering
rechten van de vrouw
huiselijk geweld
participatie van vrouwen
gelijke behandeling van man en vrouw
EBWO
gedetineerde
mentale spanning
gezondheid op het werk
humanisering van de arbeid
ontwikkelingshulp
migratiestroom
opwarming van het klimaat
cultureel erfgoed
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-525/1 6-525/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 1/3/2019
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
1/3/2019   Indiening
1/3/2019   Einde behandeling
1/3/2019   Einde behandeling Doc. 6-525/1 6-525/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving