Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-841

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 12 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding

Dexia - Bankencrisis - Belgische overheidswaarborg - Impact op de Belgische begroting - Impact van de Covid-19-crisis en van de Brexit - Stand van zaken

kredietinstelling
bank
monetaire crisis
financiŽle solvabiliteit
epidemie
Gemeentekrediet van BelgiŽ
bankbeleid
overheidssteun
uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk
overheidsschuld

Chronologie

12/11/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 )

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-842

Vraag nr. 7-841 d.d. 12 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag haal ik hier de heer Ivan van de Cloot aan: ęVerontwaardiging zet aan tot evolutie, omdat het de kritische zelfreflectie stimuleert. Het is immers de verantwoordelijkheid van iedereen om te kijken hoe de energie van verontwaardiging positief kan gekanaliseerd worden naar maatschappelijke verbeteringenĽ.

Geen enkele bank bleef onaangeroerd tijdens de wereldwijde bankencrisis. Zo ging ook de financiŽle groep Dexia ten onder. De Belgische overheid haalde de Belgische activiteiten uit het concern en herdoopte die in Belfius. Het overblijvende deel moest van Europa te gelde worden gemaakt. Het komt er nu op aan om dit te doen met zo weinig mogelijk verliezen voor de aandeelhouders (cf. https://www.hln.be/geld/economie/dexia-duikt-759-miljoen-in-het-rood~a9e07477/).

Sinds 1 juli 2020 staat Dexia overigens niet langer onder het rechtstreekse toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), die waakt over de belangrijkste financiŽle instellingen in het eurogebied. De restbank werd een categorie lager gezet en wordt nu gecontroleerd door de Franse toezichthouder en de Nationale Bank van BelgiŽ.

Ter herinnering: tijdens de bankencrisis kreeg Dexia al voor 6,4 miljard euro aan kapitaalinjecties, waarvan 3 miljard euro door Belgische overheden en Belgische aandeelhouders. Enkele jaren later, in 2011, zou de Dexiabom echter definitief barsten. De Staat nationaliseerde de bank. Kostprijs? 3,73 miljard euro. Daarbovenop moest de Belgische overheid ook nog een staatswaarborg van 54,45 miljard euro slikken. Dat is een waarborg van 15 % van het bruto binnenlands product (BBP), terwijl van alle Dexiakredieten in BelgiŽ maar 5 % openstonden.

Nu enkele weken geleden de bank opnieuw een inkijk gaf in haar boeken, blijkt nogmaals dat het Dexiadossier de Belgische belastingbetaler nog lang in zijn wurggreep zal houden. De Belgische overheidswaarborg is sinds 2019 dan wel verlaagd naar 39,7 miljard euro, maar die miljardenfactuur dreigt wel nog voor decennia boven het land te blijven hangen. Zeker omdat de groep tot nader order de miljoenenverliezen blijft opstapelen. In het afgelopen halfjaar alleen al registreerde ze een verlies van 759 miljoen euro. In dezelfde periode van 2019 kleurde het resultaat 546 miljoen euro rood (cf. https://doorbraak.be/de-tikkende-tijdbom-die-dexia-heet/).

Dexia-CEO Pierre Crevits en zijn team hebben nu de ondankbare maar enorm belangrijke taak om in moeilijke omstandigheden de megabalans van de groep verder te reduceren. Een balans die al jarenlang wordt afgebouwd, maar toch nog steeds 121,1 miljard euro bedraagt (cf. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/888cb62a-f8b1-4c14-9fee-05aae7b57018). Dat is ongeveer een kwart van de Belgische economie.

De tijd zal uitwijzen of in de balans van 122,1 miljard euro van Dexia nog verrassingen zitten. Een groot deel van de schulden lopen immers over meerdere decennia. Daardoor zal het nog lang duren voor de groep ontmanteld is. Dat wil ook zeggen dat de ontlener nog zeer lang in goede papieren moet blijven zitten om problemen voor Dexia te vermijden. Voorlopig heeft de Belgische restbank een eigen vermogen van 6,3 miljard euro om verliezen op de balans van 122,1 miljard euro op te vangen. Een eigen vermogen dat weliswaar elk jaar afneemt door de verliezen die de bank al jaren aan een stuk boekt. Het lijdt geen twijfel dat Dexia ooit weer zal moeten aankloppen bij onder meer de Belgische Staat voor meer geld.

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de staatsschuld voor entiteit I (BelgiŽ) en entiteit II (onder andere de Gewesten) worden door Europa als ťťn aanzien. Het betreft een transversale aangelegenheid met de Gewesten gezien het systeemrisico voor de begroting en de economie.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vraag:

1) Wat is de impact van het Dexia-dossier op de Belgische begroting gezien de impact van de Covid-19-crisis op haar portefeuille? Welke risico's zijn hieraan verbonden?

2) Kan u meedelen of het huidige kapitaal volstaat om de balans Dexia verder te kunnen afbouwen of is een nieuwe kapitaalsverhoging vereist? Kan u dit uitvoerig toelichten?

3) Kan u meedelen in hoeverre de blootstelling aan Italiaans schuldpapier vatbaar is voor verdere waardeverminderingen gezien het bruto nationaal product (BNP) en ook de begroting van de Italiaanse overheden en dan in het bijzonder de steden en gemeenten waar er een grote blootstelling is zwaar onder druk komt te staan?

4) Kan u meedelen of er een specifieke stresstest wordt gedaan in het licht van de Covid-19-crisis en de impact hiervan op de obligatieportefeuille van de restbank Dexia? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, waarom niet gezien de belastingbetaler borg staat voor een zeer aanzienlijk bedrag?

5) Hoe wordt de impact van de Brexit ingeschat op de portefeuille obligaties vanuit het Verenigd Koninkrijk die binnen de restbank Dexia wordt aangehouden? Kan u dit uitvoerig toelichten?