S. 6-483 Dossierfiche                  

Parlementaire Assemblťe van de Raad van Europa
Deel 1 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 21-25 januari 2019
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa  

ItaliŽ
desinformatie
toegang tot het arbeidsproces
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
Rusland
andersdenkende
integratie van gehandicapten
informatiemaatschappij
straffeloosheid
bestrijding van discriminatie
interparlementaire samenwerking
referendum
OekraÔne
internet
nationale minderheid
parlementaire vergadering
Raad van Europa
religieus conservatisme
politieke propaganda
nationaliteit
persvrijheid
Turkije
IJsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-483/1 6-483/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 25/1/2019
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2019   Indiening
25/1/2019   Einde behandeling
25/1/2019   Einde behandeling Doc. 6-483/1 6-483/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving