Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-415

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 20 maart 2020

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Coronacrisis - Voedselbanken - Voedseltekorten - Financiering door de Europese Unie - Oproep aan vrijwilligers (Covid-19)

infectieziekte
epidemie
voedselhulp
armoede

Chronologie

20/3/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 )
23/3/2020 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-416

Vraag nr. 7-415 d.d. 20 maart 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een recordaantal mensen heeft een beroep gedaan op de Belgische voedselbanken. Per maand ging het om 168 476 mensen, wat 5,9 % meer is dan in 2018.

Voedselbanken spelen een belangrijke rol in het vermijden dat voedsel verloren gaat. Ze zorgen ervoor dat voedseloverschotten van warenhuizen onder mensen in armoede worden verdeeld. Zowel voedselarmoede als voedselverlies wordt bestreden, waardoor men kan spreken van een win-win situatie.

De voedselbanken zijn normaal gesproken afhankelijk van de vele oudere vrijwilligers. Maar deze kwetsbare groep is opgeroepen contacten zo veel mogelijk te vermijden, waardoor voedselbanken met problemen kampen. Daar moet een oplossing voor gevonden worden.

De Nederlandse minister van Sociale Zaken roept mensen op zich aan te melden als vrijwilliger. Er melden zich overigens al veel jonge vrijwilligers, merkt hij op, maar er is meer nodig voor de voedselbanken.

De voedselbanken en -bedelingen in ons land kampen ook met zware problemen. Door het hamstergedrag van mensen zijn de overschotten van winkels geslonken.

Armoedebestrijding is een gemeenschapsbevoegdheid. Daarnaast heeft de vorige federale regering via de staatssecretaris van Armoedebestrijding een actieplan tegen armoede uitgewerkt. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Hoe kunnen de voedselbanken hun sleutelrol blijven vervullen voor de burgers die meer dan ooit, ten gevolge van de economische gevolgen van de coronacrisis, de voedselbanken nodig hebben? Hoe gaat u de bevoorrading aan de voedselbanken in samenspraak met de Gemeenschappen en ander partners garanderen? Kan u dit uitvoerig toelichten?

2) Bent u bereid in het licht van de coronacrisis aan te dringen op voldoende financiering van de voedselbanken vanuit de Europese Unie (EU)? Kan u de timing en de inhoud toelichten?

3) Welke concrete hulp is er bijkomend voorzien voor de voedselbanken in het licht van de coronacrisis? Kan u dit gedetailleerd toelichten?

4) Kan u meedelen of u net als uw Nederlandse ambtgenoot bereid bent een oproep te doen aan de burgers om te helpen als vrijwilliger in de voedselbanken? Kunnen tijdelijke werklozen hier een rol in spelen?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2020 :

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Economie.