Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2393

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 25 april 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand

islam
Democratische Republiek Congo
terrorisme
religieus conservatisme

Chronologie

25/4/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/5/2019)
23/5/2019Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2394

Vraag nr. 6-2393 d.d. 25 april 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er is groeiend bewijs dat er linken bestaan tussen Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) en de Oegandese rebellengroep Allied Democratic Forces (ADF) die aanvallen uitvoert in de Democratische Republiek Congo.

Zo waarschuwde de Congolese president Felix Tshisekedi op een recente vergadering binnen de Atlantic Council dat ISIS probeert een kalifaat op te richten in Afrika. Het Noordoosten van Congo is jammer genoeg al jaren in de greep van allerhande rebellengroeperingen die terreur uitoefenen op de lokale bevolking.

De president van Congo zoekt naar verluidt steun uit onder meer de Verenigde Staten om de inplanting van ISIS in Congo te voorkomen. Overigens was de Amerikaanse ambassade in Kinshasa gesloten in november 2018 omwille van een dreiging met een aanslag door ISIS.

Op 19 april 2019 claimt ISIS de aanval op een militaire post in Kamango. Er zouden diverse Congolese militairen zijn gedood. Als deze informatie klopt gaat het om de eerste daadwerkelijke aanval van ISIS in Congo.

Deze vraag betreft tevens een transversale aangelegenheid met de Gewesten. De standpunten van de Vlaamse regering en de verdediging hiervan bij de Verenigde Naties geschiedt systematisch in co÷rdinatie met de federale overheid. De Gewesten voeren het economisch beleid aan. De gefedereerde overheden geven mede het inhoudelijk standpunt van de federatie vorm voor die materies waarvoor zij intern bevoegd zijn.

Binnen de InterministeriŰle Conferentie voor Buitenlands Beleid waarin de verschillende beleidsniveaus zijn vertegenwoordigd, wordt het Belgisch buitenlands beleid geco÷rdineerd. Sinds 6 juli 2015 komt dit orgaan terug samen. Ik verwijs tevens naar het federale regeerakkoord: " De regering zal bijzondere inspanningen doen om het beleid en de standpunten van de betrokken regeringen op de verschillende beleidsniveaus in ons land af te stemmen. "

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert u op de berichtgeving dat vandaag ISIS daadwerkelijk zou opereren in de grenstreken van Congo? Beschikt u over enige indicaties van het aantal en de identiteit van de ISIS rebellen die daar actief zouden zijn?

2) Werd er aan ons land reeds bijstand gevraagd in bilateraal of multilateraal verband? Heeft u weet van een formele vraag tot bijstand vanwege Congo aan de Verenigde Staten?

3) Kan u concreet toelichten welke stappen wij zullen ondernemen in de diverse internationale fora om te voorkomen dat bepaalde elementen van ISIS die voortvluchtig zijn uit SyriŰ of Irak zich zouden proberen in te planten in Afrika, en in Congo in het bijzonder?

4) Kan u een overzicht geven van de militaire bijstand van ons land aan Congo? Kan u meedelen of de respectieve veiligheidsdiensten samenwerken om de identiteit van foreign fighters in Congo te achterhalen?

5) Heeft u weet van landgenoten die als foreign fighter actief zouden zijn in Afrika voor aan ISIS gelieerde groeperingen? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het en waar zijn zij actief?

6) Heeft dit gevolgen voor de reisadviezen naar Congo?