S. 6-331 Dossierfiche                  

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de permamente commissie
Madrid, 10 maart 2017
Rik Daems   

Raad van Europa
interparlementaire betrekking
Rusland
OekraÔne
discriminatie op grond van godsdienst
islam
toegang tot de rechtspleging
gedetineerde
gehandicapte
politieke rechten
Spanje
terrorisme
herdenkingsplechtigheid
parlementaire vergadering
bestrijding van discriminatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-331/1 6-331/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 11/3/2017
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
10/3/2017   Indiening
10/3/2017   Einde behandeling Doc. 6-331/1 6-331/1 (PDF)
10/3/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving