Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1255

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 23 januari 2017

aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie

Nederland
elektrisch voertuig
duurzame mobiliteit
industriebeleid
buitenlandse investering
industriŽle infrastructuur
elektrische accumulator

Chronologie

23/1/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/2/2017 )
22/2/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1174

Vraag nr. 6-1255 d.d. 23 januari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland heeft de groep Tesla voor de bouw van een Gigafactory in Europa verschillende aanvragen ingediend aan de Nederlandse minister voor Economie met het oog op het aantrekken van deze investering in Nederland.

De Nederlandse regering verklaart dat ze zich zeker zal inspannen om de productiefabriek naar Nederland te halen. Gezien het de productie van batterijen betreft, beschikt ons land over bijzondere troeven door de historische aanwezigheid van een eigen wereldspeler inzake lithiumbatterijen en reeds bestaande Amerikaanse vestigingen voor de productie van batterijen in ons land.

Het zou gaan om een investering van 5 miljard dollar en de investering zou werkgelegenheid bieden aan zesduizend tot tienduizend mensen. Ook andere landen naast Nederland pogen de investering binnen te halen, waaronder TsjechiŽ. Ook Hongarije, Portugal, Polen en RoemeniŽ worden genoemd. Ons land wordt voorlopig niet genoemd.

Voor Tesla moet de productie dicht bij de klanten liggen. Nu Vlaanderen recent de omslag heeft gemaakt naar de elektrische wagen en dit zowel wat de plaatsing van de nodige laadpalen betreft, als op het vlak van de productie van propere energie en het streven naar meer elektrische wagens, hebben we hier sterke troeven. Ook wordt door de Vlaamse overheid en de industrie volop ingezet op de uitbouw van een e-Mobility cluster.

Tesla heeft aangegeven dat naast de aanwezigheid van een afzetgebied ook het opleidingsniveau van het personeel meespeelt. Ook hier heeft ons land sterke troeven. Deze investering kan een enorme bijdrage leveren tot de verdere ontwikkeling van elektrische wagens en van de batterijtechnologie in ons land.

Transversaal karakter van de vraag†: de Gewesten zijn bevoegd voor economie, werkgelegenheid, energie en vervoer. Het federale niveau staat dan weer in voor de fiscaliteit inzake onderzoek en ontwikkeling en het flexibiliseren van de arbeidsmarkt alsook het promoten van ons land als investeringsplek bij uitstek.

Ik had dan ook volgende vragen†:

1) Voert u overleg met de Gewesten om alles op alles te zetten om de investering in een Gigafabriek van Tesla in ons land aan te moedigen en waar nodig op korte termijn de nodige ondersteuning te geven op wettelijk vlak en op andere vlakken†?

2) Deelt u de mening dat de komst van deze productie-eenheid enorme kansen biedt voor ons land om onze positie inzake schone en slimme mobiliteit verder uit te bouwen en aldus in te zetten op de duurzame maakindustrie in ons land†?

3) Zult u alles in het werk stellen om deze toptechnologie en de daarmee gepaard gaande investeringen en jobs, en de daaraan verbonden impulsen voor industrie en onderzoek daadwerkelijk naar BelgiŽ te halen†? Zult u hieromtrent met de reeds bestaande industriŽle spelers, de overheidsactoren en de sectorfederaties systematisch samenzitten om ons aanbod zo sterk mogelijk te maken†? Kunt u toelichten†?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2017 :

1.

Aangezien de federale overheid bevoegd blijft voor een aantal materies zoals fiscaliteit en de organisatie van de arbeidsmarkt volgen we dit dossier in nauw overleg met de Gewesten op.

Het samenwerkingsverdrag van 7 februari 1995 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake buitenlandse investeringen wordt toegepast.

In het kader van dit akkoord werd de verbindingscel gecreëerd, waarbinnen investeringsdossiers als dit worden opgevolgd. 

2.

De komst van de productie-eenheid van Tesla biedt inderdaad enorme kansen.

3.

De Federale Regering zal alle nodige maatregelen nemen die vallen onder haar bevoegdheid om deze investering naar België te halen. Zo biedt België ondermeer fiscale maatregelen (bv. belastingvoordelen) aan voor het aantrekken van buitenlandse investeringen (bv inzake onderzoek en ontwikkeling). Daarenboven geeft België sinds begin 2017 een verhoogde investeringsaftrek voor nieuwe productie-middelen van hoogtechnologische producten waaronder de producten van Tesla ressorteren.