Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1433

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 17 december 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

Coronapandemie - Covid safe ticket - QR-code - Valse scanner-apps - Cijfers en tendensen - Privacyprobleem (Covid-19)

epidemie
vaccinatie
officieel document
fraude
toepassing van informatica
eerbiediging van het privé-leven
scanner

Chronologie

17/12/2021 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/1/2022 )
21/12/2021 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1435

Vraag nr. 7-1433 d.d. 17 december 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naast het feit dat reeds geweten is dat malafide actoren valse corona-certificaten uitreiken is er in Nederland een nieuw fenomeen opgedoken: een frauduleuze scanner-app. De normale app scant de QR-code van het Covid safe ticket en geeft al dan niet aan of men gevaccineerd is (cf. https://nos.nl/artikel/2405316-ook-vervalste-scanner-app-coronacheck-in-omloop).

De valse scanner-app in Nederland kleurt bij alle QR-codes groen, ook al zijn ze verlopen, geblokkeerd of zijn het zelfs codes die helemaal niet afkomstig zijn van de CoronaCheck-app. Volgens de makers is hij bedoeld voor ondernemers die mensen niet willen «buitensluiten». De valse scanner-app toont zelfs de juiste initialen als mensen met een legitieme QR-code worden gescand, beloven de makers.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid wijst erop dat ordehandhavers kunnen controleren of ondernemers wel de juiste scanner-app gebruiken, maar voor het ongeoefende oog is het verschil nauwelijks zichtbaar. Ook het feit dat het icoontje van de echte app is nagemaakt maakt dit moeilijker.

In Nederland is het verspreiden van de app niet illegaal, het gebruik ervan wel. Voorts moeten de ondernemers een officiële app downloaden om de QR-codes te scannen.

Wat betreft het transversaal karakter van de vraag: deze schriftelijke vraag behandelt zowel gezondheid, als privacy, als IT, als justitie en is dus van transversale aard.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Zijn er reeds gevallen in België bekend van ondernemers die valse Covid safe ticket scanners gebruiken? Zo ja, hoeveel arrestaties in totaal hebben er plaatsgevonden? Vanuit waar opereerden ze? Over welke soort onderneming ging het? Wat waren hun beweegredenen?

2) Zijn er momenteel strategieën om naast het verbieden van vervalste certificaten op te treden tegen valse scan-apps? Zo ja, wat houdt deze in? Wie coördineert dit? Wat zijn de kosten? Zo neen, waarom is dit geen prioriteit?

3) Hoe wordt momenteel opgetreden tegen verdachten die deze valse scan-apps gebruiken? Aan welke sancties of boetes moeten zij zich verwachten? Acht u deze aanpak voldoende? Waarom wel? Waarom niet? Gelieve te verklaren waarom.

4) Wat is de legale status van deze valse apps? Worden deze verboden enkel bij gebruik zoals in Nederland of is het bezit ervan reeds illegaal? In hoeverre kunnen de makers van deze app vervolgd worden? Wat is de legale status van «concurrerende» apps die QR-codes kunnen scannen?

5) Vormen deze frauduleuze apps volgens u een privacy probleem? Zo ja, in welke mate en hoe?

6) Hoe kunnen ordehandhavers zich beter wapenen bij inspecties tegenover dit soort frauduleuze praktijken die op het eerste zicht niet altijd te bemerken zijn? Kan u meedelen of onze ordehandhavers reeds bekend zijn met deze valse scanner-apps?

7) Hoe kan voorkomen worden dat ondernemers vanuit een bepaalde ideologische ingeving dit soort frauduleuze apps gebruiken? In welke mate kunnen bepaalde organisaties als VOKA, Horeca Vlaanderen, enz., hierbij helpen?

Antwoord ontvangen op 21 december 2021 :

Het gebruik van de CST is wettelijk verankerd in het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF.

Het is werkgevers niet toegestaan de CST van hun personeel te controleren.

Wat de ontwikkeling van illegale CST-check-apps betreft en de mogelijke bestraffing, verwijs ik u naar mijn collega minister Van Quickenborne.