Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1451

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 12 mei 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Games-industrie - Tax shelter

speelgoedindustrie
elektronische industrie
informatiemarkt
speelautomaat
computerprogramma
communicatie-industrie
steun aan ondernemingen
fiscale stimulans
vennootschapsbelasting
audiovisueel programma
belastingaftrek
immateriŽle activa
digitaal spel
onlinegame

Chronologie

12/5/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 )
15/6/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1452

Vraag nr. 6-1451 d.d. 12 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Videogames zijn een nieuwe levende kunst die aansluit bij het digitale tijdperk zoals films vorige eeuw aansloten bij het tijdperk van de ontwikkeling van de industriŽle machine. We leven in een narratieve maatschappij. Mensen willen verhalen. Bij games worden mensen verplicht actief mee te denken met het werk. In de arte povera en de minimal art was dat ook al zo. Het MOMA heeft trouwens een uitgebreide tentoonstelling met onder meer games als Pacman.

In vergelijking met onze buurlanden ontwikkelt de games-industrie zich bij ons langzaam. Uit een doorlichting van het Vlaams Audiovisueel fonds blijkt dat de grootste gemiste kans het uitblijven is van de uitbreiding van de tax shelter en dit ondanks eerdere beloften van de toenmalige minister van FinanciŽn. Op basis van een brede bevraging van de sector en een evaluatie van succesvolle internationale beleidsinitiatieven moet er een geÔntegreerd gamebeleid komen dat financiŽle steun combineert met onderwijs, onderzoek en coaching. Dit zal echter enkel kans op slagen hebben als er tegelijkertijd ondersteuning komt van het federale niveau door de huidige tax shelter voor film en podiumkunsten uit te breiden naar videogames. Diverse landen hebben succesvol een games-industrie kunnen uitbouwen door een fiscaal ondersteuningsbeleid. Ik verwijs naar Canada en Frankrijk. In Frankrijk draait de games-industrie een omzet van 3 miljard euro. Ik verwijs naar grote Franse spelers zoals Ubisoft, Blizzard en Gameloft. Frankrijk ondersteunt dan ook deze sector met fiscale en andere steunmaatregelen.

Transversaal karakter: deze vraag betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid (cultuur en media). De Gemeenschappen staan in voor opleiding, onderzoek en coaching. Wat betreft innovatie en ondernemingsbeleid spelen ook de gewesten een rol. De uitbreiding van de tax shelter-regeling naar de gamessector betreft een federale aangelegenheid. De uitbreiding is cruciaal om lokale startups te stimuleren en bestaande spelers te versterken alsook via ę†work for hire†Ľ onderdelen van games voor buitenlandse spelers naar hier halen.

Ik had dan ook de volgende vragen†:

1) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld in overleg met de Gemeenschappen om de games-sector aan te sterken? Kunt u dit uitgebreid toelichten?

2) Hoe reageert u op de oproep van de games-sector en onderzoekers van het IMEC om de bestaande tax shelter-regeling uit te breiden naar de gamessector? Bent u bereid deze maatregel nader te bekijken en kan u dit toelichten naar timing en inhoud toe? Zo neen, waarom niet en welke andere fiscale incentives stelt u dan voor?

Antwoord ontvangen op 15 juni 2017 :

1) De federale overheid heeft twee initiatieven genomen die onder andere de game-sector kunnen aansterken :

– het Start-up Plan, waarvan één van de vier maatregelen een voordeliger fiscaal kader van het type tax shelter voor start-ups inhoudt : aandelenbeleggers in bedrijven die jonger zijn dan vier jaar kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 tot 45 % van het geïnvesteerde bedrag, dat tot 100 000 euro per belegger en per jaar mag bedragen. Investeringen kunnen via drie kanalen gebeuren : directe investeringen, investeringen via fondsen en via een crowdfunding-platform. Deze fiscale stimulans geeft een belangrijke impuls aan opstart- en startinvesteringen in start-ups. Starters kunnen nu ook rekenen op een reductie in loonkosten en van een volledige vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste aangenomen werknemer inbegrepen ;

– uitgebreidere fiscale stimulansen voor innovatie : sinds juli 2016 is de aftrek voor octrooi-inkomsten vervangen door een ruimere aftrek innovatie-inkomsten. Onder deze nieuwe regeling, zijn de kwalificerende immateriële activa (IP) uitgebreid tot software beschermd door copyright en andere IP-rechten. Het economische potentieel van de digitale economie ligt niet enkel in digitale start-ups en in de ICT-sector, maar ook in vele andere traditionele sectoren. De aftrek voor innovatie-inkomsten maakt het voor Belgische bedrijven aantrekkelijker om hun vernieuwende software in België te ontwikkelen.

2) Mijn kabinet heeft de vertegenwoordigers van de sector ontvangen na hun oproep. Tijdens deze besprekingen heeft mijn kabinet gevraagd of het geformuleerd voorstel al dan niet Europese Unie (EU) conform zou kunnen zijn. Het is onnodig te stellen dat de EU conformiteit een belangrijk element is om te onderzoeken alvorens verdere te stappen zetten in dit dossier.