Auteurs- en sprekersregister betreffende "Franssen Cindy" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur - Ratificatie - Stand van zaken (6-723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-723
Anorexia bij mannen (5-2215)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 8-9 5-158 COM p. 8-9 (PDF)
Armoedebestrijding - Beleid en monitoring - Maatregelen per beleidsdomein (6-524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-524
Armoedebestrijding - Federaal Armoedeplan - Stand van zaken (6-981)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-981
Armoedebestrijding - InterministeriŽle Conferentie (6-523)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-523
Armoedebestrijding - Nationale informatiecampagne over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Deelname - Budget (5-453)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-453
Armoedebestrijding - Transversaal beleid - Federale aandachtsambtenaren (5-417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-417
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7291
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7292
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7293
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7294
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7295
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7296
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7297
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7298
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7299
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7300
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7301
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7302
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7303
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7304
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7305
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7306
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7307)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7307
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7308
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7309
Buitenland - Graven - Belgische militairen, krijgsgevangenen en gedeporteerden (5-6098)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6098
Daklozen - Opvang - Winterperiode - CoŲrdinatie (5-490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-490
Daklozen - Referentieadres - Aantallen - Alternatieve mogelijkheden (5-489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-489
De Belgische prioriteiten bij de Wereldgezondheidsorganisatie (5-8659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8659
De CT-scans bij kinderen (Risico op kanker - Vervanging door MRI-scans) (5-1309)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139
p. 17-18 5-139 p. 17-18 (PDF)
De Commissie voor Onderhoudsbijdragen (Uitvoering van de wet van 19 maart 2010 : uitblijven van een koninklijk besluit) (5-249)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-29
p. 8-9 5-29 p. 8-9 (PDF)
De InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie (Samenwerking tussen federale Staat, gemeenschappen en gewesten) (4-1469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 79-80 4-112 p. 79-80 (PDF)
De Mexicaanse griep (Vaccinatiecampagne) (4-920)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-93
p. 7-10 4-93 p. 7-10 (PDF)
De aanduiding van de snelheidsbeperking in de bebouwde kom (5-1330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1330
De aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik (5-7626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7626
De aanvraag voor het invoeren van sociale tegemoetkomingen voor drinkwaterproductie en -levering bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (5-1830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1830
De aanvraagtijd voor de begeleiding van rolstoelgebruikers bij het nemen van de trein (5-4686)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-288 COM
p. 4 5-288 COM p. 4 (PDF)
De armoededoelstelling in de strategie Europa 2020 (5-54)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-9 COM
p. 4-5 5-9 COM p. 4-5 (PDF)
De automatische toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen (4-1633)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 63-65 4-117 p. 63-65 (PDF)
De begeleiding van kankerpatiŽnten bij hun terugkeer naar de werkvloer (Samenwerkingsakkoord tussen RIZIV, FOREM en de verzekeringsinstellingen - VDAB) (5-3022)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 17-20 5-220 COM p. 17-20 (PDF)
De begeleiding van kankerpatiŽnten bij hun terugkeer naar de werkvloer (Zie ook vraag om uitleg 5-3978) (5-3534)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-223 COM
p. 19-20 5-223 COM p. 19-20 (PDF)
De bepaling van de leeftijd voor het verkrijgen van het motorrijbewijs A1 (4-1468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 77-79 4-112 p. 77-79 (PDF)
De besparingen van Europa op de voedselhulp (Wegvallen van de Europese hulp - Samenwerking met de gewesten) (5-1453)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 4-6 5-103 COM p. 4-6 (PDF)
De bestrijding van misbruiken en wantoestanden met betrekking tot dienstenchequebedrijven (5-8944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8944
De bevallingsrust na een levenloos geboren kind (5-841)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-91
p. 51-53 5-91 p. 51-53 (PDF)
De bevallingsrust na een levenloos geboren kind bij het politiepersoneel (5-8736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8736
De brand van een Seveso-bedrijf in Lessen (Aanpak van rampen - Informatie aan de bevolking) (5-2666)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 5-7 5-206 COM p. 5-7 (PDF)
De btw-regelgeving van toepassing op een 'zorghotel' (Tijdelijke opvang van ouderen na hospitalisatie, van personen die nood hebben aan rust na een traumatische gebeurtenis en van visueel gehandicapten en gehoorgestoorden - BTW-vrijstelling) (4-1220)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen,
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 5-6 4-98 p. 5-6 (PDF)
De btw-regeling voor de voedselbanken (5-9169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9169
De communicatie bij de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (Communicatie met de rechthebbenden) (5-1140)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 5-7 5-93 COM p. 5-7 (PDF)
De conventie 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie (betreffende de bescherming van werknemers met familiale verplichtingen) (5-8264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8264
De evaluatie en herziening van het Belgisch Nationaal Actieplan 1325 (Vrouwen, Vrede en Veiligheid) (5-7482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7482
De evaluatie van de gedragscodes voor energieleveranciers (Afspraken om de relaties met de consumenten beter te reguleren) (4-1345)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 84-86 4-108 p. 84-86 (PDF)
De evaluatie van het huidige Nationaal Kankerplan en de voorbereiding van een Nationaal Kankerplan 2011-2015 (5-1123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 6-8 5-99 COM p. 6-8 (PDF)
De federale middelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's (5-341)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-33 COM
p. 9-10 5-33 COM p. 9-10 (PDF)
De financiering van het project "Beeldvorming rond mensen in armoede" van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen (Subsidies van de Nationale Loterij) (4-1344)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 95-96 4-108 p. 95-96 (PDF)
De financiering van het project 'Beeldvorming rond mensen in armoede' van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het subsidiŽringsbeleid van de Nationale Loterij (4-1285)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 35-37 4-101 p. 35-37 (PDF)
De financiŽle situatie van vrouwen in BelgiŽ (Hoog risico op financiŽle problemen voor alleenstaande moeders en oudere vrouwen) (4-1128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 39-41 4-114 p. 39-41 (PDF)
De fiscale misbruiken met onderhoudsgelden (5-3860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 5-3860
De fiscale misbruiken met onderhoudsgelden (Dubbel fiscaal aftrekken van de kinderlast) (5-1907)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-127 COM
p. 4-5 5-127 COM p. 4-5 (PDF)
De genderongelijkheid in de pensioenhervorming (5-8737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8737
De geplande besparing op het participatiebudget voor mensen in armoede (5-8938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8938
De hervorming en de automatische toekenning van het Omnio-statuut (Verhoogde tegemoetkoming van medische verzorging voor gezinnen met een laag inkomen) (5-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 16-17 5-4 COM p. 16-17 (PDF)
De hervorming van het overlevingspensioen en de tewerkstellingsmaatregelen voor de overlevende echtgenoten (5-11280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11280
De hervorming van het overlevingspensioen en de toegang van de overlevende echtgenoten tot de arbeidsmarkt (5-11279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-11279
De hoge prijzen van bepaalde producten en diensten (o.a. energie, levensmiddelen en telecommunicatie - Gebrekkige marktwerking) (4-1165)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-116
p. 35-38 4-116 p. 35-38 (PDF)
De houding van de Marokkaanse premier ten opzichte van minister Turtelboom (5-7484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7484
De impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven (4-1433)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 76-78 4-111 p. 76-78 (PDF)
De impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven (FinanciŽle impact voor de gebruikers) (5-947)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 8-10 5-88 COM p. 8-10 (PDF)
De informatiecampagne over de OCMW's (CoŲrdinatie met de gewesten en de gemeenten) (4-1122)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 74-77 4-93 p. 74-77 (PDF)
De interdepartementale coŲrdinatiegroep gendermainstreaming (5-8260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8260
De legionellabesmettingen in vakantieverblijven (Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie - Databank met de risicohotels en -campings) (5-1101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-114
p. 26-27 5-114 p. 26-27 (PDF)
De medische beeldvorming (5-8783)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8783
De medische beeldvorming (MRI-scans in plaats van CT-scans - Financiering) (5-339)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-40
p. 8-9 5-40 p. 8-9 (PDF)
De multidisciplinaire begeleiding van patiŽnten met een genetische aandoening (Financiering - Zie ook mondelinge vragen 5-1382 en 5-1380) (5-1392)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-146
p. 10-13 5-146 p. 10-13 (PDF)
De nieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting (5-16)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 35-38 5-5 p. 35-38 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten (5-7977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7977
De ondersteuning door het OCMW van bewoners van rust- of verzorgingstehuizen (5-8939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8939
De ondersteuning van OCMW's in hun beleid ter bestrijding van energiearmoede (Bijkomende budgetten in het kader van het Federaal Plan Armoedebestrijding) (5-644)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-55 COM
p. 11-12 5-55 COM p. 11-12 (PDF)
De ondersteuning van lokale initiatieven rond doorgangswoningen (Tijdelijke woonzekerheid voor personen in een noodsituatie - Publicatie van de projectoproep - OCMW) (5-338)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-33 COM
p. 6-7 5-33 COM p. 6-7 (PDF)
De ondertekening en de ratificatie van het Verdrag van Oviedo van 1997 inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (5-9119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9119
De oprichting van een observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen (5-8261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8261
De opvang van daklozen en asielzoekers tijdens de winterperiode (4-996)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 8-10 4-103 p. 8-10 (PDF)
De overdracht van de naam aan het kind (Familienaam van de moeder) (5-2684)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 7-8 5-206 COM p. 7-8 (PDF)
De patiŽntenrechten (Nood aan sensibiliseringsacties) (5-837)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-70 COM
p. 12-13 5-70 COM p. 12-13 (PDF)
De pensioensplit (5-8941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8941
De personen tot 65 jaar met een handicap (Cijfers over de tegemoetkomingen - Verschillen tussen de gewesten) (5-1354)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 13-15 5-99 COM p. 13-15 (PDF)
De plaatsing van reclamevoertuigen op de openbare weg (Verkeersreglement) (5-980)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-78 COM
p. 7-8 5-78 COM p. 7-8 (PDF)
De portaalsites www.armoede.be en www.pauvretť.be (Gebrek aan financiŽle middelen) (4-1079)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 82-84 4-89 p. 82-84 (PDF)
De preventiemodule in het kader van het globaal medisch dossier (4-1434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 68-70 4-111 p. 68-70 (PDF)
De problematiek van de loonkloof en van de extralegale voordelen (o.a. transportvergoeding en aanvullend pensioen) (5-2251)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 4-5 5-184 COM p. 4-5 (PDF)
De problemen bij het Herscham-team van de Brusselse metrobrigade (Hulp voor daklozen - Stopzetting van het project) (4-1121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 72-74 4-93 p. 72-74 (PDF)
De productie van medische modellen met 3D-printing technologie door chirurgen (Kwaliteitsvereisten - Taakverdeling tussen de ziekenhuizen en de bedrijven die in de materie gespecialiseerd zijn) (5-3598)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 36-39 5-230 COM p. 36-39 (PDF)
De projectoproep "Acties ten gunste van personen met een handicap" van 22 oktober 2010 (Bevoegdheid van de gemeenschappen - Subsidies van de Nationale Loterij) (5-65)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-9 COM
p. 7-11 5-9 COM p. 7-11 (PDF)
De prostitutie (Grootschalig onderzoek) (5-2685)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 8-10 5-206 COM p. 8-10 (PDF)
De psychosociale steun aan de patiŽnten in het kader van oncologische zorgprogramma's (5-11363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11363
De ratificatie van de zogenaamde Medicrime Conventie (5-9118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9118
De ratificatie van het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur (5-9117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9117
De realisatie van een plan van aanpak voor asbestbranden (5-2700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2700
De resultaten en de eindverklaring van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010) (5-79)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-9 COM
p. 5-7 5-9 COM p. 5-7 (PDF)
De resultaten en de evaluatie van de beleidsinitiatieven ter bestrijding van de eerste digitale kloof (5-1829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1829
De resultaten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie op het vlak van armoedebestrijding (Kinderarmoede - Actieve inclusie - Dakloosheid) (5-766)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
5-766/1
p. 1-12 5-766/1 p. 1-12 (PDF)
De slechtnieuwsgesprekken bij kanker en de uitwerking van een mededelingsprotocol (Actie 7 van het Kankerplan) (5-4728)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 12-14 5-297 COM p. 12-14 (PDF)
De sluiting van het PostPunt in Eine (5-10958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10958
De specialistenhonoraria in de Belgische ziekenhuizen (Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Beperkte medewerking van de ziekenhuizen) (5-4006)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 32-34 5-251 COM p. 32-34 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de opvang van daklozen en asielzoekers (4-1347)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 97-98 4-108 p. 97-98 (PDF)
De steun aan de Europese strategie 2010-2015 inzake gelijkheid van vrouwen en mannen (5-2695)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 10-11 5-206 COM p. 10-11 (PDF)
De terugbetaalbaarheid van invasieve medische hulpmiddelen op maat (5-9244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9244
De terugbetaling van de percutane aortaklep (5-3912)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 28-30 5-251 COM p. 28-30 (PDF)
De terugbetaling van niet geregistreerde geneesmiddelen (5-9224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9224
De toename van het aantal uithuiszettingen (4-1280)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 58-60 4-101 p. 58-60 (PDF)
De toename van kankers (Resultaten van nationaal kankerplan) (4-1083)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-111
p. 43-45 4-111 p. 43-45 (PDF)
De toepassing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de dienstencheques (5-8943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8943
De uitbouw van een kwaliteitssysteem voor kankerzorg (5-836)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-70 COM
p. 10-12 5-70 COM p. 10-12 (PDF)
De uitreiking van rijbewijzen aan Belgen woonachtig in het buitenland (5-9132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9132
De uitreiking van rijbewijzen aan Belgen woonachtig in het buitenland (5-9163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9163
De uitvoering van de wet inzake gendermainstreaming (5-8265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8265
De verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen sinds 1 januari 2010 (Automatische toekenning) (5-15)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 26-28 5-5 p. 26-28 (PDF)
De verschillende behandeling van niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen door de RSZ en de fiscus (5-8926)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8926
De verschillende behandeling van niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen door de RSZ en de fiscus (5-8946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8946
De verwerking van RSZ-kortingen bij werknemers (5-8942)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8942
De vrijwilligers bij de Civiele Bescherming (Opleidingen) (5-3535)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-229 COM
p. 10-11 5-229 COM p. 10-11 (PDF)
De vrouwenrechten in het buitenland (5-7483)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7483
De werkhervatting na kanker (Systeem van toegelaten arbeid - Zie ook vraag om uitleg 5-3534) (5-3978)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-273 COM
p. 16-18 5-273 COM p. 16-18 (PDF)
De werkzaamheden van de federale coŲrdinator en het overleg met de gewesten en gemeenschappen in verband met de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018 (5-8447)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8447
De wettelijke toelaatbaarheid van de rechtstreekse verkoop van medische hulpmiddelen aan patiŽnten (5-9243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9243
De wezenbijslag (Controles om te zien of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan) (5-3468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-223 COM
p. 14-16 5-223 COM p. 14-16 (PDF)
De wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 met het oog op de uitbreiding van het ouderschapsverlof van het onderwijspersoneel (5-6758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6758
De winterplannen voor daklozen (4-1276)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 62-63 4-101 p. 62-63 (PDF)
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Invorderingen (6-522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-522
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Rijbewijzen - Intrekking (6-521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-521
Dienstfietsen - Elektrische dienstfietsen - Overheid - Dienstverplaatsingen - Stand van zaken (5-7310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7310
Digitale kloof - PC-Recup-project - Gerecycleerde computers - Aantallen (5-2045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2045
Digitale kloof - Start2surf-actie - Resultaten (5-2046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2046
Digitale kloof - Start2surf-paketten - Belgacom - Verkoop en dienstverlening (5-2043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2043
Digitale kloof - Start2surf-pakketten - PC Privť / PC Bonus - Aantallen volgens belastingaangiften (5-2044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2044
Duitse bunker in Kaaskerke - Oprichting van een historisch centrum door het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis (KMLK) - Consolidatie van de site - Kosten - Financiering - Eigendomsoverdracht - Onderhandelingen (5-3137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3137
Eedaflegging (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  mevrouw Cindy Franssen, gemeenschapssenator
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Cindy Franssen, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Cindy Franssen, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Een aantal punctuele problemen bij het opmaken van pensioenramingen (die werknemers vanaf 55 jaar ambtshalve ontvangen) (5-66)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
5-9 COM
p. 18-21 5-9 COM p. 18-21 (PDF)
Een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges (5-7625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7625
Een statuut voor mantelzorgers (Erkenning - Onkostenvergoeding - Overleg met de gemeenschappen) (5-3510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-223 COM
p. 16-19 5-223 COM p. 16-19 (PDF)
Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie (4-4917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4917
Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie (4-5734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5734
Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie (4-4915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4915
Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie (4-4916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4916
Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie (4-5194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5194
Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie (4-6167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6167
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 14 - Belastingkredieten voor kansarme gezinnen (4-5032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5032
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 14 - Belastingkredieten voor kansarme gezinnen (4-5202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5202
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 15 - Sensibilisering rond fiscale maatregelen voor kansarmen (4-5033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5033
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 15 - Sensibilisering rond fiscale maatregelen voor kansarmen (4-5203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5203
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 16 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen - Sensibilisering (4-6320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6320
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 24 - Openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Gebruik van de medische kaart (4-5038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5038
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 24 - Openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Gebruik van de medische kaart (4-5339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5339
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 27 - Pilootproject in ziekenhuizen - Ervaringsdeskundigen in de armoede (4-5037)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5037
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 27 - Pilootproject in ziekenhuizen - Ervaringsdeskundigen in de armoede (4-5338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5338
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 3 - Visibiliteit van het aspect armoede in de duurzame ontwikkelingseffectenbeoordeling (DOEB)-test - Stand van zaken (4-4972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4972
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk (4-5034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5034
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk (4-5035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5035
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk (4-5336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5336
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk (4-5527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5527
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 31 - Sociale voordelen inzake mobiliteit - Degressief maken (4-5042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-5042
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 31 - Sociale voordelen inzake mobiliteit - Degressief maken (4-6071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6071
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede bij Selor (4-5040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5040
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede bij Selor (4-5842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5842
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede (4-5039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5039
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede (4-5528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5528
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 34 - Organisatie van een opleiding rond het armoedefenomeen voor facilitatoren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzienning (RVA) (4-6318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6318
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 35 - Werkzoekenden uit kansengroepen - Aanpassen van de informatie overgemaakt door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) (4-6319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6319
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede (4-4969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4969
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede (4-4970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4970
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede (4-5331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5331
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede (4-6262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6262
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen - Uitbreiding van het pilootproject (4-4973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4973
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen - Uitbreiding van het pilootproject (4-5830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5830
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in het beleid - Concrete acties (4-4971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4971
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in het beleid - Concrete acties (4-5332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5332
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringskdeskundigen in het beleid (4-4974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4974
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringskdeskundigen in het beleid (4-6263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6263
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 6 - Oprichting van een Jaarlijkse Prijs voor armoedebestrijding (4-5045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5045
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 6 - Oprichting van een Jaarlijkse Prijs voor armoedebestrijding (4-6266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6266
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 7 - Evaluatie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en uitsluiting (4-5043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5043
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 7 - Evaluatie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en uitsluiting (4-6264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6264
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 8 - Gebruik van de InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie (4-5036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5036
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 8 - Gebruik van de InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie (4-5337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5337
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie - Deelname van verenigingen (4-5041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-5041
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie - Deelname van verenigingen (4-6099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6099
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede - Deelname van verenigingen (4-5044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5044
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede - Deelname van verenigingen (4-6265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6265
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 39 - Sensibiliseren over en controleren van de verplichte affichering van de huurprijzen van woningen (4-6467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6467
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 44 - Dakloze vrouwen (4-6471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6471
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 45 - Referentieadres voor daklozen (4-6459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6459
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 45 - Referentieadres voor daklozen (4-6460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6460
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 50 - Ondersteuning van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in het kader van een energiebeleid (4-6458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6458
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 55 - Verkeersvoordelen voor houders van het OMNIO-statuut - Automatische toekenning (4-6464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6464
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 56 - Dienst " De postbode als sociale boodschapper " - Uitwerking (4-6465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6465
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 57 - Automatische toekenning van het sociaal telefoontarief - Optimalisering (4-6466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6466
Federaal diversiteitsbeleid - CoŲrdinatie - Implementatie Diversiteitscharter - Doelstellingen per kansengroep - Aanwervingen personen met een handicap (5-7193)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7193
Federaal diversiteitsbeleid - CoŲrdinatie - Implementatie Diversiteitscharter - Doelstellingen per kansengroep - Aanwervingen personen met een handicap (5-7194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7194
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7369
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7370
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7371
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7372
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7373
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7374
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7375
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7376
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7377
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7378
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7379
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7380
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7381
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7382
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7383
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7384
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7385
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7386
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7387
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7043
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7044
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7045
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
SV 5-7046
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7047
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7048
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7049)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7049
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7050)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7050
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7051
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7052)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7052
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7053
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7054
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7055
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7056
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7057
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7058
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7059
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7060
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Beleid - Opvolging (5-7042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7042
Gedachtewisseling - Tweejaarlijks rapport inzake armoedebestrijding (Uitoefening van rechten : recht op gezondheid, op behoorlijke huisvesting, toegang tot het gerecht - Onderwijskeuze - Een passende baan - Recht op energie en water - Hulpverlening aan de jeugd - Huurwaarborg - Verhaalbaarheid van de kosten en de erelonen van de advocaat - Dak- en thuisloosheid(5-659)      
  Verslag van de dames ThťrŤse Snoy et d'Oppuers (K) en Cindy Franssen (S)
5-659/1
p. 1-31 5-659/1 p. 1-31 (PDF)
Griep A/H1N1 - Vaccinatie - Toepassing van de derdebetalersregel (4-6353)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6353
Het Belgisch plan voor zeldzame ziekten (5-9222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9222
Het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (Initiatieven van BelgiŽ - Samenwerking nationaal uitvoeringsorgaan en regionale autoriteiten - Stand van zaken gezamelijke eindverklaring) (4-1080)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 84-86 4-89 p. 84-86 (PDF)
Het Fonds voor de medische ongevallen (5-8658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8658
Het aantrekkelijker maken van het beroep van verpleger (5-9225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9225
Het actieplan tegen gedwongen huwelijken (5-8259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8259
Het beleid inzake sociale zaken en volksgezondheid (5-1444)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen
5-1444/1
p. 1-32 5-1444/1 p. 1-32 (PDF)
Het beleid tegen eer-gerelateerd geweld (5-8262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8262
Het btw-tarief op automatische defibrillatoren (5-2433)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-179 COM
p. 4-5 5-179 COM p. 4-5 (PDF)
Het centraal nummer voor tandartsen van wacht (Betalend nummer dat een drempel kan zijn voor minder kapitaalkrachtige personen) (4-1357)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 71-74 4-108 p. 71-74 (PDF)
Het gebrek aan een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand (4-1286)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 60-62 4-101 p. 60-62 (PDF)
Het gebrek van een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand (Handleiding voor de hulpdiensten) (5-299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-36
p. 28-29 5-36 p. 28-29 (PDF)
Het gebruik van de gezondheidskaart door de OCMW's (Promotie van de zorgverstrekking voor mensen met een laag inkomen waarvan de kosten ten laste worden genomen door de OCMW's) (4-1512)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 88-90 4-114 p. 88-90 (PDF)
Het gebruik van een alcoholslot (5-9429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9429
Het gebruik van meerdere parkeerschijven (5-1167)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-96 COM
p. 22-23 5-96 COM p. 22-23 (PDF)
Het gebruik van slaapmiddelen (Sensibilisering) (5-1139)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 8-10 5-99 COM p. 8-10 (PDF)
Het halfmaandelijks beurtelings parkeren (5-9428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9428
Het hoge aantal kredietopeningen voor de betaling van dagelijkse aankopen bij mensen met een laag inkomen (5-233)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-28
p. 23-24 5-28 p. 23-24 (PDF)
Het hoge gebruik van Rilatine bij kinderen (Veiligheid en bijwerkingen - Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) (5-2180)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 6-8 5-158 COM p. 6-8 (PDF)
Het hoge gebruik van antipsychotica bij kinderen (Bipolaire stoornis) (5-2050)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 4-5 5-158 COM p. 4-5 (PDF)
Het invoeren van een "armoedetoets" voor het federale beleid (Armoede-effectenrapportering - Aanpassing van de Duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling) (5-339)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-33 COM
p. 7-8 5-33 COM p. 7-8 (PDF)
Het jaarboek Armoede in BelgiŽ van 2012 (Armoede bij [werkloze] jongeren) (5-830)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-90
p. 23-25 5-90 p. 23-25 (PDF)
Het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen (5-7627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7627
Het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen (5-8263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8263
Het observatorium voor chronische ziekten (5-8775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8775
Het onderzoek naar en de aanpak van kinderarmoede (4-1260)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedbestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 6-8 4-98 p. 6-8 (PDF)
Het ontmoedigen van bedelen in de Brusselse metrostations (4-1138)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 95-96 4-94 p. 95-96 (PDF)
Het overdekken van fietsstallingen aan stations waarvan de grond behoort aan een derde (5-663)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 21-22 5-60 COM p. 21-22 (PDF)
Het rapport van de Task Force Duurzame Ontwikkeling (Armoedebestrijding) (5-440)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-48
p. 28-30 5-48 p. 28-30 (PDF)
Het seksueel geweld en het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014 (5-2132)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 14-16 5-143 COM p. 14-16 (PDF)
Het seksueel geweld tegen vrouwen in India (5-9149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9149
Het sociaal onderzoek in het kader van de verwarmingstoelage (Gebrekkige mogelijkheden van de OCMW's om te checken of een aanvrager al dan niet recht heeft op de toelage) (5-551)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-55 COM
p. 9-10 5-55 COM p. 9-10 (PDF)
Het tijdelijk behouden van sociale voordelen na het vinden van werk (om inactiviteitsvallen te vermijden) (4-1470)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 81-82 4-112 p. 81-82 (PDF)
Het tijdelijk verlengen van bepaalde sociale voordelen na het vinden van werk (Werkloosheidsvallen - Aanvullende hulp bij sociale uitkeringen - Referentieloon) (4-1513)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 46-48 4-114 p. 46-48 (PDF)
Het verband tussen schulden voor mobiele telefonie en kredietschulden (Overmatige schuldenlast - Centrale voor kredieten aan particulieren bij de Nationale Bank) (5-1015)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 13-15 5-88 COM p. 13-15 (PDF)
Het verhoogd risico op hersentumoren door gsm-gebruik (Elektromagnetische radiogolven) (5-207)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-26
p. 13-14 5-26 p. 13-14 (PDF)
Het verlaagde treintarief voor reizigers met het Omnio-statuut (5-2704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2704
Het verminderen van de ongelijkheden op gezondheidszorggebied (Gaten in het sociale vangnet) (4-1139)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 60-65 4-94 p. 60-65 (PDF)
Het verwijzingsrepertorium voor patiŽntengegevens in eHealth (Stand van zaken van de databank waarin vermeld staat bij welke artsen en ziekenhuizen een patiŽnt gegevens heeft - Hub- en meta-hubproject) (5-340)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 25-27 5-31 COM p. 25-27 (PDF)
Het voortgezet samenwonen van echtparen in woonzorgcentra (5-2698)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 22-23 5-198 COM p. 22-23 (PDF)
Het weggooien van gezond donorbloed (5-2179)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 5-6 5-158 COM p. 5-6 (PDF)
Het wegnemen van het leefloon voor kleuters die niet naar school gaan (5-490)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-55
p. 39-43 5-55 p. 39-43 (PDF)
Het zoutgehalte en de zoutreductie in levensmiddelen (Opleggen van een wettelijke limiet voor de zoutconcentratie - Initiatieven op Europees niveau - Etikettering) (5-4715)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 5-7 5-297 COM p. 5-7 (PDF)
Hulde (2011-2012)      
  aan mevrouw Cindy Franssen die bevallen is van een zoontje
5-69
p. 48 5-69 p. 48 (PDF)
Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede (stuk Senaat, nr. 6-162) - Opvolging - Agendering - Overleg (6-1803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1803
Infrabel - Meerjareninvesteringsbudget - Stationsomgeving Viane-Moerbeke - Toegankelijkheid en veiligheid - Perronverhoging (6-1172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1172
Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen - Ratificatie - Stand van zaken in de Europese Unie - Mogelijke aanpassing van de interne wetgeving (6-722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-722
Kinderen met ouders in de gevangenis - Bezoekrecht - Afdwingbaarheid (4-4776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4776
Kinderen met ouders in de gevangenis - Bezoekrecht - Afdwingbaarheid (4-5704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5704
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Verkeersregels - Bebouwde kom (5-2398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2398
Leerplichtcontrole - Domicilieadres in het Rijksregister - Overleg tussen de federale en de Vlaamse overheid (5-488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-488
Maatregelen om armoede bij kankerpatiŽnten en hun families te voorkomen en te bestrijden (5-1197)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 10-13 5-99 COM p. 10-13 (PDF)
Maatschappelijk kwetsbare mensen - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Federale coŲrdinatie - Evaluatie - Kwaliteitslabel - Federaal plan armoedebestrijding (5-7061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7061
Militaire begraafplaatsen - Belgische militairen, krijgsgevangenen en gedeporteerden - Onderhoud - Kosten (5-5854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5854
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers met het Omnio-statuut - Verlaagd treintarief - Communicatie met de doelgroep (5-416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-416
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station te Eine - Overdekte fietsstalling - Veiligheidscamera (5-414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-414
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Eine - Fietsstalling - Veiligheidsmaatregelen (4-6980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6980
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - NMBS-Holding - Stations - Fietsenstallingen - Overkapping - Eine - Lijn 86 (5-5739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5739
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Reizigers met Omnio-statuut - Verlaagd treintarief (5-5567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5567
Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Oudenaarde - Klantvriendelijk maken van de stationsomgeving - Haalbaarheidsstudie (5-1789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1789
Ontslag van senatoren (2018-2019)      
  mevrouw Cindy Franssen
6-45
p. 4 6-45 p. 4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1552/4
p. 1-17 4-1552/4 p. 1-17 (PDF)
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Aandacht voor maatschappelijke participatie (4-4692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4692
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Aandacht voor maatschappelijke participatie (4-6259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6259
Oudenaarde - Ontwikkeling van de stationsomgeving - Stand van zaken (5-6147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6147
Pensioenhervorming - Genderongelijkheid - Overlevingspensioen - Welvaartsaanpassing (5-10422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10422
Stedelijk beleid en huisvesting - InterministeriŽle Conferentie - Resultaten - Beleidsopties (4-6535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6535
Stedelijk beleid en huisvesting - InterministeriŽle Conferentie - Resultaten - Beleidsopties (4-6536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6536
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - Vragen van advies door de federale overheid - Aantallen (5-415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-415
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7062
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7063
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7064
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
SV 5-7065
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7066)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7066
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7067)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7067
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7068
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7069
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7070
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7071
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7072
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7073)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7073
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7074)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7074
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7075
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7076
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7077
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7078
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7079
Uitgaven van het dienstjaar 2017 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2019 (6-471)      
  Bespreking
   Bugetaire gegevens - Besparingen - Pensioenkas senatoren - Afslanking personeelsbestand - Partijfinanciering
6-44
p. 54-58 6-44 p. 54-58 (PDF)
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) - Ratificatie - Stand van zaken - Tijdsplanning (5-7190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7190
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) - Ratificatie - Stand van zaken - Tijdsplanning (5-7191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7191
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) - Ratificatie - Stand van zaken - Tijdsplanning (5-7192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7192
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heren Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Bart Van Malderen en de dames Petra De Sutter, Cindy Franssen, Martine Taelman en Miranda Van Eetvelde
6-261/2
p. 1-103 6-261/2 p. 1-103 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-261/2)
6-28
p. 4-32 6-28 p. 4-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Verzoek van de dames Ingrid Lieten, Cindy Franssen, Miranda Van Eetvelde, Lieve Maes, Petra De Sutter, Katia Segers, GŁler Turan, Christie Morreale, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans, Cťcile Thibaut, Christiane Vienne, Vťronique Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Vťronique Waroux en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Philippe Henry, Jean-Paul Wahl, FranÁois Desquesnes, Bart Van Malderen, Wouter Van Besien, Patrick Prťvot, Johan Verstreken, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-162/1
p. 1-5 6-162/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de dames Cindy Franssen, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Lieve Maes, Ann Brusseel en HťlŤne Ryckmans en de heer Olivier Destrebecq
6-162/2
p. 1-154 6-162/2 p. 1-154 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-162/1)
6-9
p. 71-75 6-9 p. 71-75 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Vťronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prťvot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans, Cťcile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valťrie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Vťronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen, de heer Patrick Prťvot, de dames Anne Barzin, Cťcile Thibaut en Vťronique Waroux en de heer Bart Van Malderen
6-303/2
p. 1-92 6-303/2 p. 1-92 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-303/1)
6-24
p. 10-19 6-24 p. 10-19 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-303/2)
6-37
p. 5-30 6-37 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prťvot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Vťronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valťrie De Bue, HťlŤne Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prťvot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet teneinde de burgerlijke bedieningen open te stellen voor eenieder die op rechtmatige wijze in ons land is gevestigd (6-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Sonja Claes en Cindy Franssen en de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy en Johan Verstreken
6-220/1
p. 1-4 6-220/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen (5-660)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-660/1
p. 1-5 5-660/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes en Rik Torfs
5-254/1
p. 1-12 5-254/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 64 van mevrouw Cindy Franssen
5-254/2
p. 5-11 5-254/2 p. 5-11 (PDF)
  5-254/2
p. 33 5-254/2 p. 33 (PDF)
  Bespreking
5-25
p. 55-61 5-25 p. 55-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (5-1413)      
  Voorstel van de heren Piet De Bruyn, Patrick De Groote en Bert Anciaux en mevrouw Cindy Franssen
5-1413/1
p. 1-7 5-1413/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Yogyakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (5-1847)      
  Bespreking
5-82
p. 45-51 5-82 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht (op wereldvlak) (5-1462)      
  Voorstel van de heer Andrť du Bus de Warnaffe en mevrouw Cindy Franssen
5-1462/1
p. 1-3 5-1462/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (5-209)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
5-209/1
p. 1-7 5-209/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (5-192)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune
5-192/1
p. 1-9 5-192/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (4-1698)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Tony Van Parys
4-1698/1
p. 1-5 4-1698/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (5-215)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs
5-215/1
p. 1-5 5-215/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Franssen Cindy c.s.
5-215/2
p. 1-2 5-215/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-16
p. 4-5 5-16 p. 4-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (Problematiek van de "Dubbele Diagnose" - Studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Projecten en proefprojecten) (5-2201)      
  Voorstel van de heren Andrť du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi en de dames Cindy Franssen, Leona DetiŤge en Nele Lijnen
5-2201/1
p. 1-13 5-2201/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (5-238)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Cindy Franssen
5-238/2
p. 1-3 5-238/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het chronisch vermoeidheid syndroom of myalgische encefalomyelitis (5-1292)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune
5-1292/1
p. 1-5 5-1292/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van het wegschenken van voedseloverschotten (BTW-vrijstelling) (5-2205)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen en de heer Ahmed Laaouej
5-2205/1
p. 1-17 5-2205/1 p. 1-17 (PDF)
  Bespreking
5-114
p. 74-80 5-114 p. 74-80 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (5-94)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-94/1
p. 1-4 5-94/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderpensioenkloof (Een beleidsstrategie uitwerken om de genderpensioenkloof te meten en te dichten) (6-340)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers en Cindy Franssen en de heren Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-340/1
p. 1-12 6-340/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Alain Destexhe en de dames Cindy Franssen, Martine Taelman, Katia Segers, Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Sabine de Bethune en GŁler Turan
6-324/1
p. 1-10 6-324/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (6-292)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Martine Taelman, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Karin Brouwers
6-292/1
p. 1-4 6-292/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling (5-2156)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Dirk Claes en Etienne Schouppe
5-2156/1
p. 1-7 5-2156/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot coŲrdinatie van de federale regelgeving en die van de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van de toegewezen en impliciete bevoegdheden (Problematiek van overlappende bepalingen - Oprichting van een commissie belast met het uitwerken van een leidraad) (5-828)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-828/1
p. 1-6 5-828/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C (4-1747)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1747/1
p. 1-6 4-1747/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C (5-631)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-631/1
p. 1-6 5-631/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van anticoagulatiemeters die de patiŽnt toelaat zelf de INR-bloedwaarden te bepalen (5-926)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-926/1
p. 1-4 5-926/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Christine Defraigne, Martine Taelman, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-212/1
p. 1-7 6-212/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Cindy Franssen c.s.
6-212/2
p. 2-3 6-212/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Verslag van de dames Olga Zrihen en Cindy Franssen
4-1639/2
p. 1-18 4-1639/2 p. 1-18 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 90-96 4-116 p. 90-96 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Voorstel van de dames Brigitte Grouwels, Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Karin Brouwers en de heer Johan Verstreken
6-298/1
p. 1-9 6-298/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt (6-319)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers, Sonja Claes en Cindy Franssen en de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy en Johan Verstreken
6-319/1
p. 1-24 6-319/1 p. 1-24 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (5-2479)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1550) (5-1559)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water (5-1336)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen en de heren Francis Delpťrťe, Wouter Beke en Jan Durnez
5-1336/1
p. 1-8 5-1336/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water (Zie ook doc. 5-1336 en 6-15) (6-14)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sonja Claes en Sabine de Bethune en de heren Johan Verstreken en Steven Vanackere
6-14/1
p. 1-9 6-14/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (5-206)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Jan Durnez
5-206/1
p. 1-8 5-206/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
5-151
p. 102 5-151 p. 102 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (6-141)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers, Brigitte Grouwels, Cindy Franssen en Sonja Claes en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere en Johan Verstreken
6-141/1
p. 1-10 6-141/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel I bis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (6-146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers en de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-146/1
p. 1-6 6-146/1 p. 1-6 (PDF)
Vrouwen en klimaatverandering (in het kader van ontwikkelingssamenwerking - Milieumigratie) (5-2078)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-147 COM
p. 5-7 5-147 COM p. 5-7 (PDF)
Wegcode - Parkeerbeleid - Aanpassing aan het kampeertoerisme (5-7255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7255
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Cindy Franssen
4-1392/4
p. 1-43 4-1392/4 p. 1-43 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1553/4
p. 1-13 4-1553/4 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid (Werkgroep verzekerbaarheid - Zorgtrajecten - Weefsels en tegemoetkoming orgaantransplantaties - Klinische biologie - Minimale klinische gegevens - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Menselijk lichaamsmateriaal - Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - Omzetting richtlijn 2008/97/EG - Stoffen met hormonale werking, veeteelt en paardachtigen - Identificatiedocument bevattende de medische behandelingen van paardachtigen - Erkenning van geneesheren) (4-1559)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1559/2
p. 1-5 4-1559/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG (5-2194)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen en de heer FranÁois Bellot
5-2194/2
p. 1-7 5-2194/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid (Sociale Maribel - Maatregelen ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen - Oprichting bij de RVA van een Fonds voor de vorming en de werkgelegenheid - Startlening - Bijdragevermindering voor werknemers jonger dan 19 jaar - Startbaanovereenkomsten - Specifieke vermindering voor mentors, werknemers die de opvolging verzekeren van stages - Dienstencheques - Terugbetaling van de medische onderzoekskosten van de jongeren die een alternerende opleiding volgen) (4-1560)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1560/2
p. 1-4 4-1560/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde, artsenijbereidkunde, kinesitherapie, verpleegkunde en paramedische beroepen) (5-407)      
  Verslag van de heer Andrť du Bus de Warnaffe en mevrouw Cindy Franssen
5-407/2
p. 1-6 5-407/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1574/2
p. 1-3 4-1574/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumul van het overlevings- en rustpensioen met een beroepsinkomen (5-1053)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-1053/1
p. 1-14 5-1053/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Cindy Franssen
4-601/4
p. 1 4-601/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Cindy Franssen
4-1141/3
p. 1 4-1141/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding (5-1161)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-1161/1
p. 1-5 5-1161/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld (Kwalificatie als misdrijven tegen personen : verplaatsen van deze bepalingen van Titel VII naar Titel VIII van het Strafwetboek - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en zijn voorafgaande Titel, de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij, de wet van 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot vrijheidsstraf en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis) (5-116)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-116/1
p. 1-17 5-116/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op de voorschotten van DAVO - Toekennen van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-1439)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
5-1439/1
p. 1-31 5-1439/1 p. 1-31 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage (Toetsing van elk bij een Wetgevende Kamer ingediend wetsontwerp op zijn impact op gezinnen) (5-210)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-210/1
p. 1-4 5-210/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport (Voegen van een effectrapport bij elk wetsontwerp) (5-204)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-204/1
p. 1-6 5-204/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Leona DetiŤge, Fabienne Winckel, Cindy Franssen, Dominique Tilmans en Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2279/1
p. 1-12 5-2279/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Vanessa Matz en Fauzaya Talhaoui en de heren Ahmed Laaouej, Bert Anciaux, FranÁois Bellot, Rik Daems en Etienne Schouppe
5-2476/1
p. 1-37 5-2476/1 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (Loongegevens opnemen in de sociale balans - Thema voor de sociale partners) (5-205)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-205/1
p. 1-8 5-205/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-186/1
p. 1-16 5-186/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas (5-923)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Rik Torfs
5-923/1
p. 1-3 5-923/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (Verbod) (5-932)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Jan Durnez en de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-932/1
p. 1-6 5-932/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid (Wettelijke verankering van het transversaal armoedebestrijdingsbeleid) (5-2391)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Andrť du Bus de Warnaffe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2391/1
p. 1-19 5-2391/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de welvaartsvastheid van de uitkeringen (5-1147)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-1147/1
p. 1-9 5-1147/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren (Zoeken en oprapen door behoeftigen van op het veld achtergebleven vruchten na de oogst) (5-2423)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en van de heren Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2423/1
p. 1-5 5-2423/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers (Sociale en fiscale fraude - Koppelbazen - Alle sectoren) (4-1681)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1681/1
p. 1-7 4-1681/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Verslag van de dames Cindy Franssen en Cťcile Thibaut
5-61/4
p. 1-52 5-61/4 p. 1-52 (PDF)
  Aanvullend verslag van de dames Cindy Franssen en Cťcile Thibaut
5-61/7
p. 1-5 5-61/7 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Verslag van de dames Cindy Franssen en Cťcile Thibaut
5-62/6
p. 1-29 5-62/6 p. 1-29 (PDF)
  Verslag van de dames Cťcile Thibaut en Cindy Franssen na terugzending door de plenaire vergadering
5-62/9
p. 1-6 5-62/9 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de dames Cindy Franssen en Cťcile Thibaut
5-62/13
p. 1-3 5-62/13 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 56-60 5-83 p. 56-60 (PDF)
  5-98
p. 38-40 5-98 p. 38-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof (Wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (5-650)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-650/1
p. 1-5 5-650/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de inkomenssituatie van arbeidsongeschikte personen (5-1212)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes en Rik Torfs
5-1212/1
p. 1-2 5-1212/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof (Adoptieverlof van 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind - Wijziging van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van het KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen) (5-207)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-207/1
p. 1-4 5-207/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming van het recht op vaderschapsverlof (Wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (5-211)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-211/1
p. 1-4 5-211/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen (5-93)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune ne Cindy Franssen
5-93/1
p. 1-5 5-93/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen (Afschaffing van de regel volgens dewelke een koe, of twaalf schapen of geiten alsmede een varken en vierentwintig dieren van het hoenderhof niet voor beslag vatbaar zijn) (5-2424)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2424/1
p. 1-4 5-2424/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (5-189)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-189/1
p. 1-5 5-189/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof (5-649)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-649/1
p. 1-5 5-649/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui, Fatiha SaÔdi, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nele Lijnen en de heren Richard Miller en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2399/1
p. 1-9 5-2399/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de tijdelijke uithuisplaatsing ingeval van huiselijk geweld) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld) (Zie ook doc. 5-1604) (5-539)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-539/1
p. 1-10 5-539/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 39-42 5-43 p. 39-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen en 129 en 142 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 69 van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen (5-652)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-652/1
p. 1-6 5-652/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het pensioen van een uit de echt gescheiden echtgenoot van een werknemer betreft (5-1054)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-1054/1
p. 1-4 5-1054/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen (Opheffing van de verplichting voor beroepsorganisaties om zich te richten tot huisartsen ťn specialisten maar met behoud van de mogelijkheid - De organisatie moet een minimumpercentage geneesheren bereiken om te mogen deelnemen aan de verkiezingen) (5-349)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-349/1
p. 1-2 5-349/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (Vervanging in de Nederlandse tekst van het woord "geneesheer" door "arts" en van het woord "vroedvrouw" door "voedkundige") (5-95)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-95/1
p. 1-10 5-95/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, wat de honorariumsupplementen betreft (5-350)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-350/1
p. 1-4 5-350/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de afschaffing van de afwijkingsmogelijkheid voor levensverzekeringen (5-1029)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Vanessa Matz en Cindy Franssen
5-1029/1
p. 1-6 5-1029/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (5-1359)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Afschaffing inkomensbovengrens) (5-1556)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-187/1
p. 1-5 5-187/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering, teneinde het gehalte aan transvetzuren, kokosolie en palmolie in voedingsmiddelen te beperken (5-2008)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-2008/1
p. 1-9 5-2008/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Amendement nr 11 van de dames Els Van Hoof en Cindy Franssen
5-2170/3
p. 4-9 5-2170/3 p. 4-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, teneinde het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding van het zorgend vrijwilligerswerk te verhogen (5-1267)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en Cindy Franssen
5-1267/1
p. 1-7 5-1267/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, wat de optrekking van het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding betreft (5-748)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-748/1
p. 1-4 5-748/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, wat betreft de berekening van de solidariteitsbijdrage voor de pensioenen (Groepsverzekeringen) (5-1055)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-1055/1
p. 1-3 5-1055/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiŽnten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1550 en 5-1559) (5-1543)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (5-2425)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Johan Verstreken
5-2425/1
p. 1-11 5-2425/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook (Algemeen rookverbod in de horeca) (5-752)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Rik Torfs en mevrouw Cindy Franssen
5-752/1
p. 1-4 5-752/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld) (Wijziging Wetboek van Strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst) (5-30)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 39-42 5-43 p. 39-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (5-190)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
5-190/1
p. 1-5 5-190/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune, Dalila Douifi, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Hassan Bousetta, Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1823/1
p. 1-13 5-1823/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 17 van mevrouw Cindy Franssen
5-1823/2
p. 1-8 5-1823/2 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 22 van de dames Cindy Franssen en Els Van Hoof
5-1823/3
p. 2 5-1823/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 20 en 21 van mevrouw Cindy Franssen en de heer Gťrard Deprez
5-1823/3
p. 1-2 5-1823/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 40-42 5-143 p. 40-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (Online grooming) (5-2253)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Cindy Franssen
5-2253/2
p. 1 5-2253/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen (Beperking in de tijd van de bijdrageregeling voor zelfstandigen in bijberoep - Sectoren waarin er manifeste misbruiken worden vastgesteld - Verschijnsel van schijnzelfstandigheid - Machtiging aan de Koning) (5-213)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy en mevrouw Cindy Franssen
5-213/1
p. 1-6 5-213/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland (5-208)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-208/1
p. 1-14 5-208/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de op 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat de verhoging van de minimumuitkering voor invalide gezinshoofden betreft (5-1211)      
  Voorstel van mevrouw Cindy Franssen en de heer Dirk Claes
5-1211/1
p. 1-4 5-1211/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninkrijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, voor de studieperiodes (Uitbreiding van de mogelijkheden tot gelijkstelling van studieperiodes - Beperking van het maximum aantal te regulariseren studiejaren tot drie) (5-2294)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Cindy Franssen
5-2294/1
p. 1-4 5-2294/1 p. 1-4 (PDF)
Zero-emissionwagens - Ecologisch voordeel van bepaalde soorten semi-elektrische wagens - Fiscaal gunstregime - Herziening (6-840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-840
Ziekenhuizen - Geriatrische bedden - Aantallen - Bezettingsgraad (5-1985)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1985
Ziekte-uitkering en leefloon - Bedragen - Afstemming (4-6534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6534
Zonnebank - Aanbod door lokale besturen - Controle - Verwijdering - Cijfers (6-1819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1819
de alimentatie met betrekking tot pensioenrechten na scheiding (5-10439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10439
de betere terugbetaling van borstreconstructies (5-11364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11364
de extended-spectrum bŤta-lactamase-vormende bacteriŽn in kippenvlees (5-10961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10961
de impact van de dienstencheque-ondernemingen op de budgetten van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (5-10598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10598
de initiatieven omtrent Holocausteducatie (5-2736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2736
de korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen (5-1574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1574
de korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen (5-1575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-1575
de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (5-10874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10874
de toegankelijkheid van het station van Merelbeke voor minder mobiele reizigers (5-10341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10341
de werkhervatting na kanker (5-10600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10600
een spoorwegbrug in Merelbeke (5-10342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10342
het betalend parkeren op stationsparkings (5-11247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-11247
het globaal medisch dossier en de samenwerking tussen huisarts en specialist (5-9737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9737
het hoge gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij ouderen (5-10083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10083
het multidisciplinair oncologisch consult (5-11365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11365
het project "Housing First" (5-10875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10875
ę†Bouwstenen voor een Energiepact voor BelgiŽ†Ľ - Actiepunten - Bescherming van de kwetsbare verbruikers - Opvolging - Stand van zaken (6-1046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1046
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999