Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3137

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 29 september 2011

aan de minister van Landsverdediging

Duitse bunker in Kaaskerke - Oprichting van een historisch centrum door het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis (KMLK) - Consolidatie van de site - Kosten - Financiering - Eigendomsoverdracht - Onderhandelingen

krijgsmacht
museum
historische plaats

Chronologie

29/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-3137 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis (KMLK) in Brussel wil een historisch centrum oprichten dat de huidige Dodengang en de nabijgelegen Duitse bunker omvat, met de toegang tot en de verbinding tussen beide sites. Dit historisch centrum zou de mogelijkheid bieden aan de bezoekers om te begrijpen hoe dichtbij de vijandelijke linies in werkelijkheid waren.

Waterwegen & Zeekanaal N.V., eigenaar van de gronden en de bunker, is bereid om een deel van de kosten voor de consolidatie- en restauratiewerken voor haar rekening te nemen. Het KMLK van haar kant is bereid om de kosten van de inrichting en de exploitatie van de bunker op zich te nemen.

Het is de bedoeling dat Defensie op termijn eigenaar van deze bunker wordt en toegang tot deze bunker heeft. Hiervoor moeten onderhandelingen met het Vlaams Gewest opgestart worden.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen:

1) Is er al een omschrijving en een kostenbegroting voor de consolidatie- en restauratiewerken opgemaakt?

Indien ja, voor welk bedrag?

Indien neen, waarom niet?

2) Is er al een verdeelsleutel bepaald voor de medefinanciering door de verschillende partijen? Wat zal het engagement zijn van Defensie?

3) Heeft de raad van bestuur van Waterwegen & Zeekanaal al de financiŽle voorwaarden bepaald voor de terbeschikkingstelling van de gronden en de bunker, ruimte voor een toegang en verbindingsweg via de site " Dodengang " aan het ministerie van Landsverdediging?

Indien ja, voor welk bedrag?

Indien neen, waarom niet?

4) Zijn de onderhandelingen al opgestart omtrent de eigendomsoverdracht van het domein van Waterwegen & Zeekanaal aan het ministerie van Landsverdediging?

Indien ja, kan de geachte minister al een termijn bepalen wanneer de onderhandelingen afgerond zullen worden?

Indien neen, wanneer zullen deze onderhandelingen opgestart worden?