S. 5-2201 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist
André du Bus de Warnaffe    Cindy Franssen    Jacques Brotchi    Leona Detiège    Nele Lijnen   

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
gezondheidsverzorging
ziekenhuisopname
motie van het Parlement
gehandicapte
psychiatrie
geestelijk gehandicapte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2201/1 5-2201/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/7/2013
5-2201/2 5-2201/2 (PDF) Amendementen 18/3/2014
5-2201/3 5-2201/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/2014
5-2201/4 5-2201/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 18/3/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/7/2013   Indiening Doc. 5-2201/1 5-2201/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
25/2/2014   Inschrijving op agenda
25/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Veerle Stassijns, Fabienne Winckel
25/2/2014   Bespreking
11/3/2014   Inschrijving op agenda
11/3/2014   Hoorzitting met de heer Johan de Groef, algemeen directeur van het vzw Zonnelied
11/3/2014   Hoorzitting met dr. Lieve Baetens, psychiater, #iHôpital de Manage#i
11/3/2014   Hoorzitting met dr. Pierre Titeca, psychiater, voorzitter van de Raad van Bestuur van de #iCentre Hospitalier Jean Titeca#i
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Bespreking
18/3/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
18/3/2014   Aanneming na amendering
18/3/2014   Vertrouwen rapporteur
27/3/2014   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/3/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 25/2/2014, 11/3/2014, 18/3/2014

Kruispuntbank van de wetgeving