Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1789

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 18 maart 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Oudenaarde - Klantvriendelijk maken van de stationsomgeving - Haalbaarheidsstudie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation

Chronologie

18/3/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-1789 d.d. 18 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 24 februari 2010 verscheen in de pers (Het Nieuwsblad) dat De Lijn, de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en het stadsbestuur een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om de stationsomgeving klantvriendelijker te maken. Zo wordt er naast de uitbreiding van de parking onder meer gedacht aan het verhogen van de perrons en het aanpassen van de roltrappen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is de haalbaarheidsstudie al uitgevoerd? Zo ja, kan de geachte minister mij een kopie bezorgen? Zo niet, wanneer zal de haalbaarheidsstudie beschikbaar zijn? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de opmaak van de haalbaarheidsstudie?

2) Wat is de kostprijs van de haalbaarheidsstudie? Wat is het aandeel daarvan voor de NMBS?

3) Wie heeft de opdracht gegeven om de haalbaarheidsstudie te laten opmaken?

4) Wie heeft de opdracht gekregen om de haalbaarheidsstudie op te maken?

5) Wordt er ook een masterplan opgemaakt? Zo ja, door wie en wanneer zal dit plan beschikbaar zijn? Zo neen, waarom niet?

6) Wat zijn de kernpunten en de knelpunten van de haalbaarheidsstudie die betrekking hebben op de NMBS?