S. 4-1559 Dossierfiche K. 52-2306

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid
Regering Y. Leterme II  

diabetes
veeteelt
paardachtige
vleesindustrie
geneeskunde
gezondheidsbeleid
paramedisch beroep
medische research
ziekteverzekering
opleidingsstage
dokter
geneesmiddel
hormoon
medisch en chirurgisch materiaal
bio-ethiek
orgaantransplantatie
medische gegevens
voedingsziekte
nationale uitvoeringsmaatregel
gezondheidsverzorging
kosten voor gezondheidszorg
toegang tot het beroepsleven
veterinaire inspectie
geneeswijze
cytologie
klinische biologie
programmawet
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
reproductieve gezondheidszorg
stamcel
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2306/1 Wetsontwerp 4/12/2009
K. 52-2306/2 Amendementen 8/12/2009
K. 52-2306/3 Verslag namens de commissie 14/12/2009
K. 52-2306/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2009
K. 52-2306/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 16/12/2009
K. 52-2306/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/2009
4-1559/1 4-1559/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2009
4-1559/2 4-1559/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2009
4-1559/3 4-1559/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2306/1
14/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2306/3
15/12/2009   Verdaging (ronddeling verslag)
Integraal verslag nr. 128, p. 28
17/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 26-28
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o23)
Integraal verslag nr. 131, p. 119-120
Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. K. 52-2306/5
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2009   Inschrijving op agenda
14/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
14/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1559/1 4-1559/1 (PDF)
18/12/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-104 Hand. 4-104 (PDF)
19/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 4-105 Hand. 4-105 (PDF)
Doc. 4-1559/3 4-1559/3 (PDF)
19/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Verzending naar commissie
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
18/12/2009   Aanneming zonder amendering
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 4-1559/2 4-1559/2 (PDF)
19/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2009   Bekendmaking (82144-82150)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2009, 16/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2009, 19/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/1/2010 15 18/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/1/2010 60 15/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 29/12/2009, blz 82144-82150