S. 4-1560 Dossierfiche K. 52-2307

Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid
Regering Y. Leterme II  

zelfstandig beroep
Maribel
oprichting van een onderneming
opleidingsstage
jongerenarbeid
collectieve arbeidsovereenkomst
werkgelegenheidsbeleid
opneming in het beroepsleven
programmawet
werkgelegenheidsbevordering
arbeidsgeneeskunde
begrotingsfonds
beroepsopleiding
jeugdwerkloosheid
jeugdige werknemer
schepping van werkgelegenheid
medisch onderzoek
startende onderneming
non-profitsector
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
bijkomend voordeel
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
eerste betrekking
Federaal Dienstencentrum

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2307/1 Wetsontwerp 4/12/2009
K. 52-2307/2 Amendementen 8/12/2009
K. 52-2307/3 Amendementen 11/12/2009
K. 52-2307/4 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2307/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2009
K. 52-2307/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 17/12/2009
K. 52-2307/7 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 22/12/2009
K. 52-2307/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2009
4-1560/1 4-1560/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/12/2009
4-1560/2 4-1560/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2009
4-1560/3 4-1560/3 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/12/2009
4-1560/4 4-1560/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2307/1
14/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2307/4
22/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 25-49 + nr. 134, p. 205
22/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-23/o23)
Integraal verslag nr. 134, p. 205-206
Doc. K. 52-2307/8
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2009   Inschrijving op agenda
14/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
14/12/2009   Bespreking
14/12/2009   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1560/1 4-1560/1 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 4-1560/3 4-1560/3 (PDF)
23/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-106 Hand. 4-106 (PDF)
23/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-106 Hand. 4-106 (PDF)
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-15/o5) Hand. 4-106 Hand. 4-106 (PDF)
Doc. 4-1560/4 4-1560/4 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
23/12/2009   Bespreking
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o2)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1560/2 4-1560/2 (PDF)
23/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82966-82970)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/1/2010 15 18/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/1/2010 60 15/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 31/12/2009, blz 82966-82970