Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7384

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteÔsme
ziekteverlof
officiŽle statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
18/6/2013 Rappel
5/7/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7384 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van ťťn dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 5 juli 2013 :

1.Aantal werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte.

2009

2010

2011

2012

335,57

379,22

280,18

315,61

2.Aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte – minder dan 30 dagen

2009

2010

2011

2012

4.197,82

4.693,30

4.864,99

4.681,93

3.Aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte – meer dan dertig dagen.

2009

2010

2011

2012

4.244,78

5.371,36

5.381,50

6.839,19

4. De afwezigheden wegens ziekte hebben in principe geen gevolgen voor het personeelsbestand van de diensten. De taken van betrokkenen worden door de verschillende collega’s opgevangen.

5. Aantal werkdagen “verminderde prestaties wegens ziekte”.

2009

2010

2011

2012

362,60

577,15

509,40

337,90

6. Om het ziekteverzuim te beheersen, worden de volgende maatregelen genomen:

7. De evoluties die kunnen worden vastgesteld:

8.Ziekteafwezigheidspercentage:

2009

2010

2011

2012

5,57

6,71

6,72

7,41

Voor deze is het percentage als volgt berekend:

a) Berekenen per werknemer van het maximum aantal werkende dagen, rekening houdend met zijn afwezigheden en feestdagen.

b) bereken de som van alle afwezigheden wegens ziekte

c) totaal uit b) gedeeld door som van A * 100.