Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2045

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 7 april 2011

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Digitale kloof - PC-Recup-project - Gerecycleerde computers - Aantallen

digitale kloof
privť-gebruik computer
internet
gegevensverwerkende installatie
kringloopproduct
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

7/4/2011 Verzending vraag
6/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2045 d.d. 7 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naarmate het gebruik van computer en informatietechnologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze samenleving, wordt de ongelijke spreiding van nieuwe technologie, de zogenaamde digitale kloof, een toenemend probleem en een belangrijk aandachtspunt voor het beleid.

Een op vier Belgen maakt geen gebruik van computer of internet. Voor de kennissamenleving die we willen zijn, maar vooral ook vanuit sociaal oogpunt, is dit een veel te hoog aantal.

In het kader van de realisatie van het Nationaal Plan ter bestrijding van de digitale kloof werden er de voorbije jaren zowel op het vlak van de toegang tot ICT, als het gebruik ervan, verschillende initiatieven genomen om de digitale kloof te dichten, zoals bijvoorbeeld het PC-Recup-project. In het kader van dit initiatief wordt computermateriaal van onder andere federale overheidsdiensten gerecupereerd om het tegen een lage kostprijs opnieuw ter beschikking te stellen van cliŽnten van openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vraag:

Hoeveel pc's van federale overheidsdiensten werden gerecycleerd en verspreid naar onder andere OCMW's in respectievelijk 2007, 2008, 2009, 2010 en in de periode van 1 januari 2011 tot 1 april 2011, uitgesplitst per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2011 :

Het project voor de recyclage van computers van federale overheidsdiensten is niet van start gegaan. De wettelijke basis voor het verspreiden van gerecycleerde overheidscomputers werd gecreëerd via artikel 39 van de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009 en gold enkel voor de budgettaire jaren 2009-2011. Het project zou in 2010 gelanceerd worden, maar de Inspecteur van Financiën merkte op in zijn laatste adviesnota van 29 april 2010 dat: “Conform de bepalingen van de Omzendbrief van de eerste minister van 26 april 2010 zal het ontwerp van koninklijk besluit niet kunnen goedgekeurd worden en zal de overheidsopdracht niet kunnen opgestart worden in de periode van de lopende zaken.”

Daarentegen werd wel de maatregel verdergezet in het kader van het koninklijk besluit betreffende de maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) (sociale en culturele participatie), waarbij gebruikers van OCMW’s een gerecycleerde computer kunnen aankopen.