Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3860

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 1 december 2011

aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

De fiscale misbruiken met onderhoudsgelden

alimentatieplicht
belastingaftrek
fiscale controle

Chronologie

1/12/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1178

Vraag nr. 5-3860 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Betaalde alimentatiegelden kunnen onder bepaalde voorwaarden voor een groot percentage afgetrokken worden van de belastingen. In de praktijk leidt dit helaas ook tot misbruiken. Zo komt het blijkbaar regelmatig voor dat onderhoudsgeld dat in werkelijkheid nooit betaald is toch wordt afgetrokken als aftrekbare besteding in de personenbelasting. Meestal moeten onderhoudsschuldenaars slechts het eerste jaar een betalingsbewijs voorleggen aan de fiscale administratie en krijgen ze vervolgens een verlenging van deze aftrek zonder dat de effectieve betaling wordt gecontroleerd.

Naar verluidt zou het lage aantal fiscale controles het bestaan van fiscale constructies mogelijk maken, waardoor de kinderlast tweemaal wordt afgetrokken, een maal door de onderhoudsplichtige die onderhoudsgeld betaalt en een tweede maal door de ouder bij wie de kinderen wonen door gebruik te maken van de gewone aftrek voor kinderen ten laste.

Deze problematiek kan volgens een studie van juni 2011 van de Koning Boudewijnstichting inzake de werking van de DAVO op twee manieren worden aangepakt: ofwel kiest men voor een radicale oplossing door onderhoudsuitkeringen vrij te stellen van belasting en de aftrek van betaalde onderhoudsuitkeringen af te schaffen, ofwel worden de controles op de effectieve betaling van onderhoudsgelden drastisch opgevoerd.

Graag had ik van de staatssecretaris het volgende vernomen:

1.) Hoeveel fiscale misbruiken met onderhoudsgelden stelde de fiscale administratie vast in het aanslagjaar 2008, 2009 en 2010?

2.) Welke stappen onderneemt de staatssecretaris om deze misbruiken effectiever op te sporen en te voorkomen?

3.) Hoeveel bedroegen de controlepercentages op natuurlijke personen voor de aanslagjaren 2008, 2009 en 2010, opgesplitst per gewest en per controlekantoor?

4.) Onderneemt de staatssecretaris concrete stappen om het aantal fiscale controles hieromtrent te laten stijgen?

5.) Welke positie neemt de staatssecretaris in tegenover de vrijstelling van belasting van verkregen onderhoudsgeld en de afschaffing van de aftrekbare besteding voor onderhoudsgelden?