Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-414

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 24 november 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station te Eine - Overdekte fietsstalling - Veiligheidscamera

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
tweewielig voertuig
parkeerterrein
videobewaking

Chronologie

24/11/2010 Verzending vraag
22/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-414 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Veel gebruikers van de trein komen met de fiets naar het station. Niet alle stations bezitten echter een overdekte fietsstalling. Een overdekte fietsstalling biedt niet alleen extra comfort aan de fietser, maar heeft ook het voordeel dat fietsen minder snel aan slijtage onderhevig zijn. Vaak zijn het de stations zonder loketten waar de NMBS-holding deze faciliteit niet aanbiedt. Zo heeft het station te Eine (deelgemeente van Oudenaarde) geen overdekte fietsstalling. De Fietsersbond Oudenaarde heeft de verantwoordelijke van het station hierover reeds aangesproken en aangeschreven.

Daarnaast vraagt de Fietsersbond Oudenaarde dat er, voor de controle op vandalisme en diefstal, aan het station te Eine camera’s worden geplaatst die gericht zijn op de fietsstalling. Het is immers een gekend fenomeen dat sterk afgeschermde fietsstallingen vatbaarder zijn voor vandalisme of fietsdiefstallen.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen:

1) Welke criteria worden gebruik om stations van een overdekte fietsstalling te voorzien?

2) Kan een overdekte fietsstalling aan het station te Eine geplaatst worden? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

3) Hoe wordt er bij het ontwerp en de keuze van overdekking rekening gehouden met de veiligheid?

4) Kan er aan het station te Eine een camera worden geplaatst die gericht is op de fietsstalling? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2011 :

De De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen(NMBS)-Groep deelt het volgende mee :

  1. De NMBS-Holding heeft als doelstelling alle fietsenstallingen te voorzien van een overkapping. De mogelijkheid tot overkappen is echter afhankelijk van het verkrijgen van een bouwvergunning.

  1. De grond waar de fietsenstalling in Eine zich op bevindt behoort toe aan een derde. Zonder eigendomsrecht kan de NMBS-Holding geen investeringswerken uitvoeren. Vroegere onderhandelingen met de grondeigenaar, voor het bekomen van een eigendomsrecht, hebben geen resultaat opgeleverd. Bijgevolg plaatst de NMBS-Holding geen overkapping over deze fietsenstalling.

  1. Bij de bouw van een overdekte fietsenstalling wordt van bij de conceptuele fase rekening gehouden met de veiligheid, dit gebeurt op basis van een risicoanalyse.

  1. Indien de bouw van een fietsenstalling in het station Eine overwogen wordt, zal de risicoanalyse moeten bepalen of camerabewaking al of niet noodzakelijk is.