Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5854

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 15 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Militaire begraafplaatsen - Belgische militairen, krijgsgevangenen en gedeporteerden - Onderhoud - Kosten

Eerste Wereldoorlog
oorlogsslachtoffer
militaire begraafplaats

Chronologie

15/3/2012 Verzending vraag
16/4/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5854 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nu de herdenking van "100 jaar Groote Oorlog" dichterbij komt, mogen de Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het buitenland om het leven kwamen niet worden vergeten. Een aantal van onze militairen, krijgsgevangenen en gedeporteerden werd in het buitenland begraven.

Zo werd een honderdtal tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde landgenoten tussen 1914 en 1918 begraven op de Belgische militaire begraafplaats te Saint-Jean-Cap-Ferrat, Alpes Maritimes, Frankrijk.

In het Franse dorp Effry (Aisne) rusten 206 bij naam gekende Belgische gedeporteerden, samen met honderden onbekende Belgen, Fransen, Roemenen en Russen.

Ook in de (Noord-)Franse gemeenten en steden Pierrepont (141), Sedan (113) en Marle (138) rusten landgenoten, soms in individuele graven, soms in een massagraf.

Ik had aan de minister het volgende willen vragen:

1) In welke landen, zowel binnen als buiten Europa, bevinden zich graven van Belgische militairen, krijgsgevangenen en gedeporteerden van de Eerste Wereldoorlog?

2) Kan de minister mij per land een opsomming geven van de begraafplaatsen of ereperken waar landgenoten rusten, met daarbij het aantal graven?

3) Wie staat in voor het onderhoud van die begraafplaatsen, of is ermee belast?

4) Ten laste van welke begroting vallen die onderhoudskosten?

5) Op welke manier en met welke regelmaat wordt hierover contact opgenomen met de bevoegde autoriteiten van het land waar de graven van de Belgische militairen, krijgsgevangenen en gedeporteerden zijn gelegen?

Antwoord ontvangen op 16 april 2012 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Landsverdediging, de heer Pieter De Crem.