S. 5-766 Dossierfiche                  

De resultaten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie op het vlak van armoedebestrijding
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

Europees Sociaal Fonds
Roma
werkloze
kind
EU-programma
armoede
werkloosheidsverzekering
dakloze
recht op arbeid
sociale integratie
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
sociale uitsluiting
sociale economie
recht op huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-766/1 5-766/1 (PDF) Verslag namens de commissie 1/3/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2011   Indiening Doc. 5-766/1 5-766/1 (PDF)
9/2/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/2/2011   Verzending naar commissie
9/2/2011   Inschrijving op agenda
9/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
9/2/2011   Inleidende uiteenzetting door Philippe Courard,
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
9/2/2011   Gedachtewisseling
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 5-766/1 5-766/1 (PDF)
1/3/2011   Einde behandeling
9/2/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/2/2011, 1/3/2011

Kruispuntbank van de wetgeving