Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1985

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 4 april 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Ziekenhuizen - Geriatrische bedden - Aantallen - Bezettingsgraad

ziekenhuis
gerontologie
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

4/4/2011 Verzending vraag
17/5/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1985 d.d. 4 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de vergrijzing en de hogere levensverwachting is er in de ziekenhuizen een toenemende behoefte aan erkende plaatsen voor geriatrie in ziekenhuizen (" geriatrische bedden "). In 1985 werd hiervoor een norm vastgelegd van vijf bedden voor 1 000 inwoners van vijfenzestig jaar of ouder. Later werd deze norm verhoogd naar zes bedden voor 1 000 inwoners van vijfenzestig jaar of ouder.

Het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg wees er in 2008 op dat deze norm niet gehaald werd. De geografische spreiding van de bedden sloot ook niet in alle regio's aan op de vraag.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoeveel geriatrische bedden zijn er momenteel erkend in BelgiŽ? Hoeveel bedden zijn er erkend in elk gewest?

2) Wat is voor elk van de ziekenhuizen met een geriatrische dienst de capaciteit aan geriatrische bedden?

3) Hoeveel opnames waren er tussen 2000 en 2010 in geriatrische bedden?

4) Kan de geachte minister de evolutie van de capaciteit per ziekenhuis tussen 2000 en 2010 meedelen?

5) Wat was de globale bezettingsgraad per geriatrische dienst per jaar tussen 2000 en 2010?

6) Wat was de gemiddelde verblijfsduur per geriatrische dienst per jaar tussen 2000 en 2010?

7) Kan zij een overzicht geven sinds 2007 van de erkenningen van geriatrische bedden en erkende geriatrische zorgprogramma's?

8) Hoeveel opnames waren er per gewest in de geriatrische daghospitalisatie in de jaren 2008, 2009 en 2010?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

1.

Op 1 januari 2011 zijn er 7 114 G-bedden (geriatrische bedden) erkend in België.

Per gewest geeft dit het volgende :

- Vlaanderen: 4 172 bedden
- Wallonië: 1 863 bedden
- Brussel: 1 079 bedden.

2.

In bijlage 1 vindt u het aantal geriatrische (G) bedden per ziekenhuis en per gewest voor de jaren 2000-2011.

3.

De laatst beschikbare Minimale Klinische Gegevens zijn 2007.

In bijlage 1 vindt u het aantal ziekenhuisverblijven in geriatrische bedden per ziekenhuis met geriatrische bedden en dit per gewest en voor België.

4.

Zie het antwoord op vraag 2.

5.

De gebruikte definitie van de jaarlijkse bezettingsgraad geriatrische dienst is:

Het aantal ligdagen in G-bedden in algemene ziekenhuizen gedeeld door het aantal erkende G-bedden vermenigvuldigd met 365 dagen.

In bijlage 1 vindt u de volgens hierboven vermelde formule berekende bezettingsgraad per ziekenhuis met G-bedden en dit per gewest en voor België.

De bezettingsgraad volgens deze gegevens is zeer hoog.

In 2007 bedroeg deze voor België voor de G-bedden 88 %.

In 2008, de graad was 79 %.

6.

In bijlage 1 vindt u de gemiddelde verblijfsduur per ziekenhuis met een geriatrische dienst.

In 2007 bedroeg deze voor België 20,2 ligdagen.

In 2008, 18,7 ligdagen.

7.

Hierna in bijlage 2 een overzicht van de ziekenhuizen met een erkend geriatrisch zorgprogramma alsook hun datum van erkenning.

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.