S. 5-2170 Dossierfiche K. 53-3245

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken
Philippe Mahoux    Jean-Jacques De Gucht    Christine Defraigne    Guy Swennen   

jongere
kind
minderjarigheid
rechten van de zieke
bio-ethiek
euthanasie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2170/1 5-2170/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/6/2013
5-2170/2 5-2170/2 (PDF) Amendementen 6/11/2013
5-2170/3 5-2170/3 (PDF) Amendementen 27/11/2013
5-2170/4 5-2170/4 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2013
5-2170/5 5-2170/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2013
5-2170/8 5-2170/8 (PDF) Bijlagen 4/12/2013
5-2170/6 5-2170/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/12/2013
5-2170/7 5-2170/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 12/12/2013
K. 53-3245/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/12/2013
K. 53-3245/2 Amendementen 21/1/2014
K. 53-3245/3 Amendementen 28/1/2014
K. 53-3245/4 Verslag namens de commissie 7/2/2014
K. 53-3245/5 Tekst verbeterd door de commissie 7/2/2014
K. 53-3245/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/2/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/6/2013   Indiening Doc. 5-2170/1 5-2170/1 (PDF)
27/6/2013   Inoverwegingneming
27/6/2013   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
5/12/2013   Inschrijving op agenda
12/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
12/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
12/12/2013   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag. Doc. 5-2170/6 5-2170/6 (PDF)
12/12/2013   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag.
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-17/o0) Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
Doc. 5-2170/7 5-2170/7 (PDF)
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie
17/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Els Van Hoof
17/7/2013   Bespreking
9/10/2013   Inschrijving op agenda
9/10/2013   Bespreking
16/10/2013   Inschrijving op agenda
16/10/2013   Bespreking
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Bespreking
27/11/2013   Inschrijving op agenda
27/11/2013   Bespreking
27/11/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+26/-8/o0)
27/11/2013   Aanneming na amendering
4/12/2013   Inschrijving op agenda
4/12/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de dames Zakia Khattabi en Els Van Hoof is goedgekeurd met 26 stemmen bij 2 onthoudingen
  [K2] Behandeling door Kamer
12/12/2013   Overzending Doc. K. 53-3245/1
7/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3245/4
12/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 185, p. 42-147
13/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 62-67
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-44/o12)
Integraal verslag nr. 186, p. 67-77
Doc. K. 53-3245/6
13/2/2014   Aanneming zonder amendering
13/2/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
12/3/2014   Bekendmaking (21053-21054)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/12/2013
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 17/7/2013, 9/10/2013, 16/10/2013, 6/11/2013, 19/11/2013, 27/11/2013, 4/12/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/2/2014, 13/2/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/12/2013 60 27/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/2014 12/3/2014, blz 21053-21054