S. 5-1444 Dossierfiche                  

Het beleid in sociale zaken en volksgezondheid
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

alcoholhoudende drank
volksgezondheid
OMNIO
chronische ziekte
non-profitsector
geneesmiddel
sociale zekerheid
orgaantransplantatie
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
infectieziekte
leerlingenselectie
nicotineverslaving
medische gegevens
gezondheidsverzorging
eerste hulp
remgeld
Wereldorganisatie voor diergezondheid
ziekenhuis
ziekteverzekering
verplegend personeel
algemene geneeskunde
medische fout
etiketteren
diabetes
sterilisatie
antibioticum
gezondheidsbeleid
voedingsziekte
sociale begroting
generiek geneesmiddel
nieraandoening
eHealth-platform
huisdier
proefneming met dieren
paramedisch beroep
dokter
kanker
sociaal beleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1444/1 5-1444/1 (PDF) Verslag namens de commissie 17/1/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2012   Indiening Doc. 5-1444/1 5-1444/1 (PDF)
17/1/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/1/2012   Verzending naar commissie
17/1/2012   Inschrijving op agenda
17/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
17/1/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Doc. 5-1444/1 5-1444/1 (PDF)
17/1/2012   Einde behandeling
17/1/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/1/2012

Kruispuntbank van de wetgeving