S. 5-1336 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water
Cindy Franssen    Francis Delpérée    Wouter Beke    Jan Durnez   

water
watervoorziening
herziening van de grondwet
elektrische energie
aardgas
rechten van het individu
gasdistributie
elektriciteitsvoorziening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1336/1 5-1336/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 18/11/2011
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2011   Indiening Doc. 5-1336/1 5-1336/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/11/2011   Verzending naar commissie
24/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Niet behandeld
31/1/2013   Inschrijving op agenda
31/1/2013   Niet behandeld
21/2/2013   Inschrijving op agenda
21/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Dirk Claes
21/2/2013   Inleidende uiteenzetting door Philippe Mahoux en Bert Anciaux en Cindy Franssen
21/2/2013   Bespreking
28/2/2013   Inschrijving op agenda
28/2/2013   Uitgesteld
14/3/2013   Inschrijving op agenda
14/3/2013   Bespreking
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Zal worden ingetrokken
zie verslag nr. 5-2856/3
Doc. 5-2856/3 5-2856/3 (PDF)
23/4/2014   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Ingetrokken 23/4/2014
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 23/4/2014
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 21/2/2013, 14/3/2013, 23/4/2014

Kruispuntbank van de wetgeving