S. 4-1552 Dossierfiche K. 52-2278

Ontwerp van programmawet
Regering Y. Leterme II  

programmawet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2278/1 Wetsontwerp 25/11/2009
K. 52-2278/2 Amendementen 1/12/2009
K. 52-2278/3 Amendement 1/12/2009
K. 52-2278/4 Amendementen ingediend in de commissie 1/12/2009
K. 52-2278/5 Amendementen ingediend in de commissie 1/12/2009
K. 52-2278/6 Amendementen 2/12/2009
K. 52-2278/7 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2009
K. 52-2278/8 Amendement ingediend in de commissie 4/12/2009
K. 52-2278/9 Amendement ingediend in de commissie 7/12/2009
K. 52-2278/10 Verslag namens de commissie 8/12/2009
K. 52-2278/11 Verslag namens de commissie 8/12/2009
K. 52-2278/14 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 9/12/2009
K. 52-2278/13 Verslag namens de commissie 10/12/2009
K. 52-2278/18 Tekst aangenomen door de commissies 10/12/2009
K. 52-2278/19 Aanvullend verslag namens de commissie 10/12/2009
K. 52-2278/12 Verslag namens de commissie 11/12/2009
K. 52-2278/15 Verslag namens de commissie 11/12/2009
K. 52-2278/16 Verslag namens de commissie 11/12/2009
K. 52-2278/17 Verslag namens de commissie 11/12/2009
K. 52-2278/20 Artikel gewijzigd door de commissie 11/12/2009
K. 52-2278/21 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 15/12/2009
K. 52-2278/22 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2009
K. 52-2278/23 Tekst aangenomen door de commissie 15/12/2009
K. 52-2278/24 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2009
4-1552/1 4-1552/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2009
4-1552/5 4-1552/5 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2009
4-1552/2 4-1552/2 (PDF) Amendementen 17/12/2009
4-1552/3 4-1552/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2009
4-1552/4 4-1552/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2009
4-1552/6 4-1552/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 17/12/2009
4-1552/7 4-1552/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2278/1
10/12/2009   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-2278/18
10/12/2009   Terugzending naar commissie (art. 182 vroeger art. 169)
Integraal verslag nr. 127, p. 67
10/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2278/19
11/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/12/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 128, p. 11-13
15/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en gesplitst) Doc. K. 52-2278/23
15/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 129, p. 1-82 en 87-90
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-30/o9)
Integraal verslag nr. 129, p. 90-91
Doc. K. 52-2278/24
15/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
3/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/23 4-82/23 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
10/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1552/1 4-1552/1 (PDF)
16/12/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
16/12/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
17/12/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1552/6 4-1552/6 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-23/o1) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. 4-1552/7 4-1552/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2009   Inschrijving op agenda
11/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
11/12/2009   Bespreking
11/12/2009   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2009   Inschrijving op agenda
14/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
14/12/2009   Bespreking
14/12/2009   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
17/12/2009   Inschrijving op agenda
17/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 12 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-1552/3 4-1552/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-1/o0)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
17/12/2009   Inschrijving op agenda
17/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-1552/4 4-1552/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
16/12/2009   Aanneming zonder amendering
16/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1552/5 4-1552/5 (PDF)
17/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2009   Bekendmaking (82310-82357)
25/6/2010   Erratum (39368)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2009, 17/12/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2009, 17/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/12/2009 5 5/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2009 25 26/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/12/2009 30/12/2009, blz 82310-82357
Errata
Op 25/6/2010, blz 39368