S. 5-926 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van anticoagulatiemeters die de patiŽnt toelaat zelf de INR-bloedwaarden te bepalen
Wouter Beke    Cindy Franssen    Rik Torfs   

bloedziekte
medische diagnose
ziekteverzekering
motie van het Parlement
medisch en chirurgisch materiaal
voorkoming van ziekten
hart- en vaatziekte
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-926/1 5-926/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/3/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/3/2011   Indiening Doc. 5-926/1 5-926/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/5/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving