Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-524

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 19 maart 2015

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Armoedebestrijding - Beleid en monitoring - Maatregelen per beleidsdomein

armoede
regeringsbeleid

Chronologie

19/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 )
24/4/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-524 d.d. 19 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Armoedebestrijding vergt een multidimensionale aanpak in verschillende domeinen en op de verschillende beleidsniveaus. Vaak hebben maatregelen dan ook gevolgen op meerdere beleidsniveaus. Het betreft hier dus duidelijk een transversale aangelegenheid.

In de beleidsnota "Armoedebestrijding" kondigt de staatssecretaris aan dat ze als coŲrdinerend staatssecretaris voor armoedebestrijding elke bevoegde minister zal verzoeken om in zijn of haar beleidsdomein voldoende gerichte, specifieke en structurele maatregelen voor te stellen en uit te voeren om de armoedebestrijding vorm te geven en te monitoren.

Kan de staatssecretaris mij per minister en staatssecretaris en per bevoegdheid het overzicht bezorgen van de gerichte, specifieke en structurele maatregelen die de betrokken minister of staatssecretaris zullen hanteren om de armoedebestrijding vorm te geven en te monitoren?

Antwoord ontvangen op 24 april 2015 :

Effectief vergt armoedebestrijding een multi-dimensionele aanpak in verschillende domeinen en op verschillende beleidsniveaus. Als coördinerend staatssecretaris voor Armoedebestrijding heb ik dan ook de taak om al mijn collega ministers en staatssecretarissen aan te spreken opdat zij elks vanuit hun bevoegdheid bijdragen aan de strijd tegen de armoede. Het engagement van al mijn collega’s en mijzelf zal weergegeven worden in het derde Federale Armoedeplan voor de periode 2015-2019.

Momenteel is de uitwerking van dit derde Federale Armoedeplan lopende. Het volledig uit- en afgewerkte plan zal in oktober 2015 aan de federale Ministerraad voorgesteld worden.

Het door u gevraagde overzicht van gerichte, specifieke en structurele maatregelen zal ik u dus in oktober 2015 kunnen bezorgen.