Auteurs- en sprekersregister betreffende "Franssen Cindy" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie (Samenwerking tussen federale Staat, gemeenschappen en gewesten) (4-1469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 79-80 4-112 p. 79-80 (PDF)
De Mexicaanse griep (Vaccinatiecampagne) (4-920)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-93
p. 7-10 4-93 p. 7-10 (PDF)
De automatische toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen (4-1633)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 63-65 4-117 p. 63-65 (PDF)
De bepaling van de leeftijd voor het verkrijgen van het motorrijbewijs A1 (4-1468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 77-79 4-112 p. 77-79 (PDF)
De btw-regelgeving van toepassing op een 'zorghotel' (Tijdelijke opvang van ouderen na hospitalisatie, van personen die nood hebben aan rust na een traumatische gebeurtenis en van visueel gehandicapten en gehoorgestoorden - BTW-vrijstelling) (4-1220)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen,
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 5-6 4-98 p. 5-6 (PDF)
De evaluatie van de gedragscodes voor energieleveranciers (Afspraken om de relaties met de consumenten beter te reguleren) (4-1345)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 84-86 4-108 p. 84-86 (PDF)
De financiering van het project "Beeldvorming rond mensen in armoede" van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen (Subsidies van de Nationale Loterij) (4-1344)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 95-96 4-108 p. 95-96 (PDF)
De financiering van het project 'Beeldvorming rond mensen in armoede' van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het subsidiŽringsbeleid van de Nationale Loterij (4-1285)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 35-37 4-101 p. 35-37 (PDF)
De financiŽle situatie van vrouwen in BelgiŽ (Hoog risico op financiŽle problemen voor alleenstaande moeders en oudere vrouwen) (4-1128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 39-41 4-114 p. 39-41 (PDF)
De hoge prijzen van bepaalde producten en diensten (o.a. energie, levensmiddelen en telecommunicatie - Gebrekkige marktwerking) (4-1165)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-116
p. 35-38 4-116 p. 35-38 (PDF)
De impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven (4-1433)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 76-78 4-111 p. 76-78 (PDF)
De informatiecampagne over de OCMW's (CoŲrdinatie met de gewesten en de gemeenten) (4-1122)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 74-77 4-93 p. 74-77 (PDF)
De opvang van daklozen en asielzoekers tijdens de winterperiode (4-996)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 8-10 4-103 p. 8-10 (PDF)
De portaalsites www.armoede.be en www.pauvretť.be (Gebrek aan financiŽle middelen) (4-1079)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 82-84 4-89 p. 82-84 (PDF)
De preventiemodule in het kader van het globaal medisch dossier (4-1434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 68-70 4-111 p. 68-70 (PDF)
De problemen bij het Herscham-team van de Brusselse metrobrigade (Hulp voor daklozen - Stopzetting van het project) (4-1121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 72-74 4-93 p. 72-74 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de opvang van daklozen en asielzoekers (4-1347)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 97-98 4-108 p. 97-98 (PDF)
De toename van het aantal uithuiszettingen (4-1280)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 58-60 4-101 p. 58-60 (PDF)
De toename van kankers (Resultaten van nationaal kankerplan) (4-1083)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-111
p. 43-45 4-111 p. 43-45 (PDF)
De winterplannen voor daklozen (4-1276)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 62-63 4-101 p. 62-63 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  mevrouw Cindy Franssen, gemeenschapssenator
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie (4-4917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4917
Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie (4-5734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5734
Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie (4-4915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4915
Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie (4-4916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4916
Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie (4-5194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5194
Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie (4-6167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6167
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 14 - Belastingkredieten voor kansarme gezinnen (4-5032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5032
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 14 - Belastingkredieten voor kansarme gezinnen (4-5202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5202
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 15 - Sensibilisering rond fiscale maatregelen voor kansarmen (4-5033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5033
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 15 - Sensibilisering rond fiscale maatregelen voor kansarmen (4-5203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5203
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 16 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen - Sensibilisering (4-6320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6320
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 24 - Openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Gebruik van de medische kaart (4-5038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5038
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 24 - Openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Gebruik van de medische kaart (4-5339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5339
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 27 - Pilootproject in ziekenhuizen - Ervaringsdeskundigen in de armoede (4-5037)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5037
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 27 - Pilootproject in ziekenhuizen - Ervaringsdeskundigen in de armoede (4-5338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5338
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 3 - Visibiliteit van het aspect armoede in de duurzame ontwikkelingseffectenbeoordeling (DOEB)-test - Stand van zaken (4-4972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4972
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk (4-5034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5034
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk (4-5035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5035
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk (4-5336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5336
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 30 - Degressief maken van sociale uitkeringen na het vinden van werk (4-5527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5527
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 31 - Sociale voordelen inzake mobiliteit - Degressief maken (4-5042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-5042
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 31 - Sociale voordelen inzake mobiliteit - Degressief maken (4-6071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6071
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede bij Selor (4-5040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5040
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede bij Selor (4-5842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5842
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede (4-5039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5039
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 33 - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede (4-5528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5528
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 34 - Organisatie van een opleiding rond het armoedefenomeen voor facilitatoren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzienning (RVA) (4-6318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6318
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 35 - Werkzoekenden uit kansengroepen - Aanpassen van de informatie overgemaakt door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) (4-6319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6319
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede (4-4969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4969
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede (4-4970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4970
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede (4-5331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5331
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede (4-6262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6262
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen - Uitbreiding van het pilootproject (4-4973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4973
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen - Uitbreiding van het pilootproject (4-5830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5830
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in het beleid - Concrete acties (4-4971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4971
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in het beleid - Concrete acties (4-5332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5332
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringskdeskundigen in het beleid (4-4974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4974
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringskdeskundigen in het beleid (4-6263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6263
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 6 - Oprichting van een Jaarlijkse Prijs voor armoedebestrijding (4-5045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5045
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 6 - Oprichting van een Jaarlijkse Prijs voor armoedebestrijding (4-6266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6266
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 7 - Evaluatie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en uitsluiting (4-5043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5043
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 7 - Evaluatie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en uitsluiting (4-6264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6264
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 8 - Gebruik van de InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie (4-5036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5036
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 8 - Gebruik van de InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie (4-5337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5337
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie - Deelname van verenigingen (4-5041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-5041
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie - Deelname van verenigingen (4-6099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6099
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede - Deelname van verenigingen (4-5044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5044
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 9 - Voorbereidingen van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede - Deelname van verenigingen (4-6265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6265
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 39 - Sensibiliseren over en controleren van de verplichte affichering van de huurprijzen van woningen (4-6467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6467
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 44 - Dakloze vrouwen (4-6471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6471
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 45 - Referentieadres voor daklozen (4-6459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6459
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 45 - Referentieadres voor daklozen (4-6460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6460
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 50 - Ondersteuning van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in het kader van een energiebeleid (4-6458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6458
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 55 - Verkeersvoordelen voor houders van het OMNIO-statuut - Automatische toekenning (4-6464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6464
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 56 - Dienst " De postbode als sociale boodschapper " - Uitwerking (4-6465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6465
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel nr. 57 - Automatische toekenning van het sociaal telefoontarief - Optimalisering (4-6466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6466
Griep A/H1N1 - Vaccinatie - Toepassing van de derdebetalersregel (4-6353)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6353
Het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (Initiatieven van BelgiŽ - Samenwerking nationaal uitvoeringsorgaan en regionale autoriteiten - Stand van zaken gezamelijke eindverklaring) (4-1080)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 84-86 4-89 p. 84-86 (PDF)
Het centraal nummer voor tandartsen van wacht (Betalend nummer dat een drempel kan zijn voor minder kapitaalkrachtige personen) (4-1357)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 71-74 4-108 p. 71-74 (PDF)
Het gebrek aan een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand (4-1286)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 60-62 4-101 p. 60-62 (PDF)
Het gebruik van de gezondheidskaart door de OCMW's (Promotie van de zorgverstrekking voor mensen met een laag inkomen waarvan de kosten ten laste worden genomen door de OCMW's) (4-1512)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 88-90 4-114 p. 88-90 (PDF)
Het onderzoek naar en de aanpak van kinderarmoede (4-1260)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedbestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 6-8 4-98 p. 6-8 (PDF)
Het ontmoedigen van bedelen in de Brusselse metrostations (4-1138)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 95-96 4-94 p. 95-96 (PDF)
Het tijdelijk behouden van sociale voordelen na het vinden van werk (om inactiviteitsvallen te vermijden) (4-1470)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 81-82 4-112 p. 81-82 (PDF)
Het tijdelijk verlengen van bepaalde sociale voordelen na het vinden van werk (Werkloosheidsvallen - Aanvullende hulp bij sociale uitkeringen - Referentieloon) (4-1513)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 46-48 4-114 p. 46-48 (PDF)
Het verminderen van de ongelijkheden op gezondheidszorggebied (Gaten in het sociale vangnet) (4-1139)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 60-65 4-94 p. 60-65 (PDF)
Kinderen met ouders in de gevangenis - Bezoekrecht - Afdwingbaarheid (4-4776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4776
Kinderen met ouders in de gevangenis - Bezoekrecht - Afdwingbaarheid (4-5704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5704
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Eine - Fietsstalling - Veiligheidsmaatregelen (4-6980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6980
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1552/4
p. 1-17 4-1552/4 p. 1-17 (PDF)
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Aandacht voor maatschappelijke participatie (4-4692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4692
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Aandacht voor maatschappelijke participatie (4-6259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6259
Stedelijk beleid en huisvesting - InterministeriŽle Conferentie - Resultaten - Beleidsopties (4-6535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6535
Stedelijk beleid en huisvesting - InterministeriŽle Conferentie - Resultaten - Beleidsopties (4-6536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6536
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (4-1698)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Tony Van Parys
4-1698/1
p. 1-5 4-1698/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C (4-1747)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1747/1
p. 1-6 4-1747/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Verslag van de dames Olga Zrihen en Cindy Franssen
4-1639/2
p. 1-18 4-1639/2 p. 1-18 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 90-96 4-116 p. 90-96 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Cindy Franssen
4-1392/4
p. 1-43 4-1392/4 p. 1-43 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1553/4
p. 1-13 4-1553/4 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid (Werkgroep verzekerbaarheid - Zorgtrajecten - Weefsels en tegemoetkoming orgaantransplantaties - Klinische biologie - Minimale klinische gegevens - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Menselijk lichaamsmateriaal - Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - Omzetting richtlijn 2008/97/EG - Stoffen met hormonale werking, veeteelt en paardachtigen - Identificatiedocument bevattende de medische behandelingen van paardachtigen - Erkenning van geneesheren) (4-1559)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1559/2
p. 1-5 4-1559/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid (Sociale Maribel - Maatregelen ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen - Oprichting bij de RVA van een Fonds voor de vorming en de werkgelegenheid - Startlening - Bijdragevermindering voor werknemers jonger dan 19 jaar - Startbaanovereenkomsten - Specifieke vermindering voor mentors, werknemers die de opvolging verzekeren van stages - Dienstencheques - Terugbetaling van de medische onderzoekskosten van de jongeren die een alternerende opleiding volgen) (4-1560)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1560/2
p. 1-4 4-1560/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen
4-1574/2
p. 1-3 4-1574/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Cindy Franssen
4-601/4
p. 1 4-601/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Cindy Franssen
4-1141/3
p. 1 4-1141/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers (Sociale en fiscale fraude - Koppelbazen - Alle sectoren) (4-1681)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1681/1
p. 1-7 4-1681/1 p. 1-7 (PDF)
Ziekte-uitkering en leefloon - Bedragen - Afstemming (4-6534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6534
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999