S. 5-238 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede
Olga Zrihen   

hulp aan minderbegunstigden
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
motie van het Parlement
armoede
Unicef
gezinsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-238/1 5-238/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/10/2010
5-238/2 5-238/2 (PDF) Amendementen 24/5/2011
5-238/3 5-238/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2011
5-238/4 5-238/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Doc. 5-238/1 5-238/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/6/2011   Inschrijving op agenda
9/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-25 Hand. 5-25 (PDF)
9/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o6) Hand. 5-25 Hand. 5-25 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
23/11/2010   Inschrijving op agenda
23/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha Sa´di
23/11/2010   Bespreking
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Bespreking
10/5/2011   Inschrijving op agenda
10/5/2011   Bespreking
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Bespreking
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Bespreking
24/5/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o3)
24/5/2011   Aanneming na amendering
7/6/2011   Inschrijving op agenda
7/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 5-238/3 5-238/3 (PDF)
7/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-238/4 5-238/4 (PDF)
9/6/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/6/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 23/11/2010, 29/3/2011, 10/5/2011, 17/5/2011, 24/5/2011, 7/6/2011