S. 5-2279 Dossierfiche K. 53-3270

Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds
Dalila Douifi    Philippe Mahoux    Leona Detiège    Fabienne Winckel    Paul Magnette    Cindy Franssen    Dominique Tilmans    Nele Lijnen    André du Bus de Warnaffe   

vergoeding
Fonds voor de Beroepsziekten
asbest
slachtoffer
slachtofferhulp
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2279/1 5-2279/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/10/2013
5-2279/2 5-2279/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2013
5-2279/3 5-2279/3 (PDF) Bijlage 17/12/2013
5-2279/4 5-2279/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/12/2013
K. 53-3270/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/12/2013
K. 53-3270/2 Amendementen 14/1/2014
K. 53-3270/3 Verslag namens de commissie 24/1/2014
K. 53-3270/4 Tekst verbeterd door de commissie 27/1/2014
K. 53-3270/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 30/1/2014
K. 53-3270/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2013   Indiening Doc. 5-2279/1 5-2279/1 (PDF)
10/10/2013   Inoverwegingneming
10/10/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
18/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o16) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2279/4 5-2279/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/10/2013   Verzending naar commissie
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha Saïdi
3/12/2013   Inleidende uiteenzetting
3/12/2013   Bespreking
3/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o3)
3/12/2013   Aanneming zonder amendering
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Lezing van het verslag
17/12/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/12/2013   Overzending Doc. K. 53-3270/1
24/1/2014   Aangenomen in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3270/3
30/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr 182, p. 69-79 + 137-140
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-0/o30)
Integraal verslag nr 182, p. 140
Doc. K. 53-3270/6
30/1/2014   Aanneming zonder amendering
30/1/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
27/3/2014   Bekendmaking (26739-26740)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/12/2013, 17/12/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 20/12/2013 60 17/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/2/2014 27/3/2014, blz 26739-26740