S. 5-1267 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, teneinde het plafond van vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de onkostenvergoeding van het zorgend vrijwilligerswerk te verhogen
Dirk Claes    Cindy Franssen   

sociale bijdrage
onbetaald werk
mantelzorg
belastingontheffing
vrijwilligerswerk
vergoedingen en onkosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1267/1 5-1267/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/10/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2011   Indiening Doc. 5-1267/1 5-1267/1 (PDF)
10/11/2011   Inoverwegingneming
10/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/11/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving