S. 5-2205 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van het wegschenken van voedseloverschotten
Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden  

hulp aan minderbegunstigden
fiscale stimulans
motie van het Parlement
sociaal achtergestelde groep
gift
voedselhulp
armoede
BTW
voedingsproduct
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2205/1 5-2205/1 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2013
5-2205/2 5-2205/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/2013   Indiening Doc. 5-2205/1 5-2205/1 (PDF)
16/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o18) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/7/2013   Verzending naar commissie
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Ahmed Laaouej
16/7/2013   Bespreking
16/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
16/7/2013   Aanneming zonder amendering
16/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
de eerste minister, aan de minister van FinanciŽn en aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2013

Kruispuntbank van de wetgeving