Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-840

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 24 februari 2016

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Zero-emissionwagens - Ecologisch voordeel van bepaalde soorten semi-elektrische wagens - Fiscaal gunstregime - Herziening

fiscale stimulans
belastingaftrek
belastingontheffing
verontreiniging door auto's
minder vervuilend voertuig
elektrisch voertuig
waterstof

Chronologie

24/2/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Vraag nr. 6-840 d.d. 24 februari 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : gelet op het feit dat het klimaatbeleid een transversaal beleid is, waarbij de Gewesten (bijvoorbeeld inzake leefmilieu) en de federale overheid (bijvoorbeeld inzake fiscaliteit) belangrijke bevoegdheden hebben.

Ons land kreunt onder de luchtvervuiling, zeker in en rond de steden en in de nabijheid van de verkeersassen. Het autoverkeer heeft daarin een zeer groot aandeel. Daarnaast proberen we in ons land, met de verschillende beleidsniveaus, werk te maken van een ernstig klimaatbeleid ; zowel op Europees, federaal als regionaal niveau worden daar grote inspanningen voor gedaan.

De " zero-emission " wagens zijn een niet-onbelangrijk onderdeel van deze evolutie. Auto's die zelf geen vervuilende stoffen of CO2-uitstoten zijn sowieso te verkiezen boven auto's die wel nog uitstoten, zowel vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, de leefbaarheid als het milieu. Als de elektriciteit dan ook nog eens maximaal hernieuwbaar wordt opgewekt, en ook daar zitten we op de goede weg, is er bovendien een grote winst voor het klimaat.

Dit verklaart waarom elektrische wagens en, maar in eerste instantie nog ontzettend zeldzaam, waterstofcelwagens fiscaal ondersteund worden.

U doet dit evenwel zeer ruimhartig : met een fiscale aftrekbaarheid van 100 % tot 120 % en door de erkenning als voordeel van allerlei aard, krijgen " zero-emission " bedrijfsauto's een mooie fiscale bonus mee.

Al een heel stuk genuanceerder wordt het als we ook de zogenaamde " overgangstechnologieŽn " in rekening brengen.

Zowel de auto's op aardgas, de full hybrids als de plug-in hybrides krijgen nu ook, wat bedrijfswagens betreft, grote fiscale voordelen.

Al deze technologieŽn zijn tussenstappen naar de zero-emissionwagens. EssentiŽle tussenstappen, zonder twijfel. Maar toch staat de milieu-impact van deze " tussentechnologieŽn " ter discussie.

De LNG-wagens rijden op aardgas, per definitie een volledig fossiele brandstof. Wel is het de goedkoopste technologie om op korte termijn een flinke daling in de CO2-uitstoot van ons wagenpark te genereren.

De full-hybrids combineren de voordelen van elektrisch rijden met de klassieke benzinewagens. Ze hebben niet het ecologische voordeel van een zero-emissionwagen, maar de auto zal wel automatisch elektriciteit genereren, opslaan en benutten wanneer dit het meest zinvol is. Ook dit is een nuttige overgangstechnologie.

De plug-in hybrides liggen bij zowel mobiliteitsspecialisten als bij autotechnologiekenners het meest onder vuur. Het is niet zeker dat bestuurders altijd volledig gebruik maken van de elektrische mogelijkheden. Daarnaast verbruiken deze auto's, door het grote gewicht, naar verluidt ook veel meer benzine wanneer ze voor langere afstanden gebruikt worden.

In Nederland werd het fiscaal gunstregime voor bepaalde soorten semi-elektrische wagens teruggeschroefd omdat het ecologisch voordeel ter discussie gesteld werd. Overweegt u een degelijke maatregel in BelgiŽ? Waarom? Waarom niet?