Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7484

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 7 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

De houding van de Marokkaanse premier ten opzichte van minister Turtelboom

Marokko
rechten van de vrouw
discriminatie op grond van geslacht

Chronologie

7/12/2012 Verzending vraag
15/4/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2315

Vraag nr. 5-7484 d.d. 7 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij een bezoek aan de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben u en minister van Justitie Annemie Turtelboom op 11 april een gesprek gehad met de Marokkaanse eerste minister Benkirane. Die zou daarbij geweigerd hebben om met Turtelboom te praten omdat ze een vrouw is.

Op zowel uw kabinet als op dat van Turtelboom wordt dat tegengesproken, Turtelboom heeft wel gesproken met de Marokkaanse premier. 'Maar er heerste wel het gevoel dat ze een tweederangsminister is.' Bovendien maakte de premier de denigrerende opmerking dat u zich de moeite had kunnen besparen om een tolk - minister Turtelboom dus - mee te brengen, wat door uw kabinet wordt afgedaan als een 'misverstand over de tolken'.

Dat minister Turtelboom wel met andere ministers gesproken heeft, doet niks af van de beledigende houding die de Marokkaanse minister tegenover haar aannam.

Het is onaanvaardbaar dat een minister van een partnerland, die op officieel bezoek komt om te praten over belangrijke dossiers, op dergelijke manier behandeld wordt. Meer nog, dat BelgiŽ niks zegt uit schrik voor een diplomatieke rel is een gemiste kans. Als BelgiŽ de belediging zo maar over zich heen laat gaan, dan gaat het mee in de logica van Benkirane dat de vrouw minderwaardig is aan de man.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen:

1) Zal u de Marokkaanse ambassadeur toch nog op het matje roepen of op zijn minst excuses eisen van Benkirane?

2) Hoe wilt u dat een partnerland uw vraag naar betere vrouwenrechten, die u tijdens dat bezoek hebt aangekaart, serieus neemt als u niet reageert op een zo vrouwonvriendelijk incident?

3) Hoe zal u reageren als er zich in de toekomst nog zo'n incidenten voordoen?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord op de mondelinge vraag van het parlementslid Barbara Pas gesteld tijdens de plenaire vergadering in de Kamer op 26 april 2012.