S. 5-1462 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht
Andrť du Bus de Warnaffe    Cindy Franssen   

gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
VN
ontwikkelingshulp
gebruiken en tradities
motie van het Parlement
moederschap
gendermainstreaming
bio-ethiek
geboortebeleid
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1462/1 5-1462/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/1/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2012   Indiening Doc. 5-1462/1 5-1462/1 (PDF)
2/2/2012   Inoverwegingneming
2/2/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/2/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving