Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2700

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 12 juli 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

De realisatie van een plan van aanpak voor asbestbranden

asbest
brand
brandbestrijding
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Chronologie

12/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1119

Vraag nr. 5-2700 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de plenaire vergadering van 24 maart werd in de Senaat een voorstel van resolutie gestemd dat vraagt om een plan van aanpak uit te werken voor asbestbranden. Een dergelijk begeleidingstraject moet een vlotte opruiming van vrijgekomen asbestvezels bij asbestbranden bevorderen en de samenwerking tussen alle betrokken actoren verbeteren. Op die manier worden de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met het vrijkomen van asbestvezels in bewoonde gebieden, tot een minimum beperkt.

De voorbije weken vonden er opnieuw een aantal branden plaats waarbij asbestvezels vrij kwamen. Zo brak er midden juni een brand uit in een serre in de Oost-Vlaamse gemeente Destelbergen. Enkele weken eerder kwam er bij een bedrijfsbrand in het Limburgse Lanaken asbest vrij in het omliggende woongebied. De vrijgekomen asbestvezels in het uitgebrande gebouw en de nabije omgeving, werden door een erkend asbestverwijderend bedrijf opgeruimd. De opruimactie kon pas na ruim een week afgerond worden.

Asbestbranden wekken veel ongerustheid bij de omwonenden. De voorbeelden wijzen opnieuw op het belang van een zo efficiŽnt mogelijke opvolging van en opruim na asbestbranden. Ik wil in dit kader dan ook opnieuw aandringen op de snelle realisatie van een plan van aanpak, zoals gevraagd in de resolutie die in de Senaat gestemd werd.

Graag had ik de minister het volgende willen vragen:

1. Werd het Federaal Kenniscentrum reeds belast met de taak om een plan van aanpak voor asbestbranden uit te werken?

2. Wat is de stand van zaken bij de voorbereiding van dit plan van aanpak? Tegen wanneer zal de opdracht afgerond worden?

3. Heeft de minister stappen ondernomen om hierover overleg te plegen met de beleidsverantwoordelijken op de verschillende betrokken niveaus?