Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2044

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 7 april 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Digitale kloof - Start2surf-pakketten - PC Privé / PC Bonus - Aantallen volgens belastingaangiften

digitale kloof
privé-gebruik computer
internet
gegevensverwerkende installatie
officiële statistiek

Chronologie

7/4/2011 Verzending vraag
25/8/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2044 d.d. 7 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naarmate het gebruik van computer en informatietechnologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze samenleving, wordt de ongelijke spreiding van nieuwe technologie, de zogenaamde digitale kloof, een toenemend probleem en een belangrijk aandachtspunt voor het beleid.

Een op vier Belgen maakt geen gebruik van computer of internet. Voor de kennissamenleving die we willen zijn, maar vooral ook vanuit sociaal oogpunt, is dit een veel te hoog aantal.

In het kader van de realisatie van het Nationaal Plan ter bestrijding van de digitale kloof werden er de voorbije jaren zowel op het vlak van de toegang tot ICT, als het gebruik ervan, verschillende initiatieven genomen om de digitale kloof te dichten, zoals bijvoorbeeld de " Start2surf "-acties en het initiatief PC Privé / PC Bonus.

Om de administratieve werklast in het kader van deze initiatieven tot een minimum te beperken, werd besloten om aan de participerende partijen geen rapportageverplichting op te leggen. De evaluatie van de effectiviteit van de initiatieven gebeurt daarom primair op basis van de gegevens uit de belastingaangiften in de personen- en vennootschapsbelasting.

Graag had ik het volgende vernomen:

1) Hoeveel Start2surf-pakketten werden er verkocht in respectievelijk 2009 en 2010 gebaseerd op de inkohieringen afgewerkt op 1 april 2011?

2) Hoeveel Start2surf-pakketten werden er verkocht in respectievelijk 2009 en 2010 gebaseerd op de inkohieringen afgewerkt op 1 april 2011, uitgesplitst per doelgroep, met name ouderen en mensen met een laag inkomen?

3) Hoeveel werknemers maakten gebruik van PC Privé / PC Bonus in respectievelijk 2009 en 2010 gebaseerd op de inkohieringen afgewerkt op 1 april 2011?

Antwoord ontvangen op 25 augustus 2011 :

1.-2. De inkohieringsstatistieken voor het aanslagjaar 2010 (inkomstenjaar 2009) inzake het belastingkrediet voor de aankoop van

een erkend pakket “Internet voor iedereen II” (“Start2surf@home”) worden opgenomen in de onderstaande tabel. Zowel het aantal belasting-plichtigen dat van dit belastingkrediet geniet als het totaalbedrag van de toegekende belasting-kredieten werden opgenomen. Tenslotte werden deze gegevens opgesplitst volgens het niveau van de gezamenlijk belastbare inkomsten van het fiscaal gezin.

Voor het aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) is de onderstaande statistiek uiteraard nog niet beschikbaar, gezien voor dat aanslagjaar de inkohieringen pas vanaf de maand augustus 2011 zijn begonnen.


Crédit d'impôt pour l'achat d'un paquet agréé "Internet pour tous II" ("Start2surf@home") -

Belastingkrediet voor de aankoop van een erkend pakket “Internet voor iedereen II” (“Start2surf@home”)

Exercice d'imposition 2010 (chiffres provisoires, situation au 30 juin 2011) - Aanslagjaar 2010 (voorlopige cijfers, situatie op 30 juni 2011)

Revenus imposables globalement

Région Flamande - Vlaams Gewest

Région de Bruxelles-Capitale -

Région Wallonne - Waals Gewest

Royaume - Rijk

du ménage fiscal


Brussels Hoofdstedelijk Gewest-

Nombre de

Montant total du

Nombre de

Montant total du

Nombre de

Montant total du

Nombre de

Montant total du

Gezamenlijk belast-

contribuables -

crédit d'impôt -

contribuables -

crédit d'impôt -

contribuables -

crédit d'impôt -

contribuables -

crédit d'impôt -

bare inkomsten van

Aantal

Totaalbedrag van

Aantal

Totaalbedrag van

Aantal

Totaalbedrag van

Aantal

Totaalbedrag van

het fiscaal gezin

belasting-

het belasting-

belasting-

het belasting-

belasting-

het belasting-

belasting-

het belasting-

 

plichtigen

krediet

plichtigen

krediet

plichtigen

krediet

plichtigen

krediet

25.000 €

2 248

226 777,00 €

157

16 109,20 €

598

60 499,22 €

3 003

303 385,42 €

> 25.000 €

2 667

262 480,45 €

154

15 809,22 €

875

86 175,38 €

3 696

364 465,05 €

Totaux - Totalen

4 915

489 257,45 €

311

31 918,42 €

1 473

146 674,60 €

6 699

667 850,47 €

3. De inkohieringsstatistieken voor het aanslagjaar 2010 (inkomstenjaar 2009) inzake de vrijgestelde tussenkomsten van de werkgever in de aankoop van een privé-pc worden opgenomen in de onderstaande tabel. Zowel het aantal belastingplichtigen dat van deze vrijstelling geniet als het totaalbedrag van de toegekende vrijstellingen werden opgenomen.

Voor het aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) is de onderstaande statistiek eveneens nog niet beschikbaar (Cfr. Supra).

Interventions de l'employeur dans l'achat d'un pc privé : interventions exonérées -

Tussenkomsten van de werkgever in de aankoop van een privé-pc : vrijgestelde tussenkomsten

Exercice d'imposition 2010 (chiffres provisoires, situation au 30 juin 2011) -

Aanslagjaar 2010 (voorlopige cijfers, situatie op 30 juni 2011)

 

Nombre de

Montant total des

 

contribuables -

exonérations octroyées -

 

Aantal

Totaalbedrag van de

 

belasting-

toegekende vrijstellingen

 

plichtigen

 

Région Flamande - Vlaams Gewest

182

47 630,46 €

Région de Bruxelles-Capitale - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

23

7 060,48 €

Région Wallonne - Waals Gewest

57

15 323,50 €

Royaume - Rijk

262

70 014,44 €