Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7042

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de eerste minister

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Beleid - Opvolging

internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit

Chronologie

20/9/2012 Verzending vraag
18/10/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-7042 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Philippe Courard, de staatssecretaris voor Personen met een handicap, ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap beschikt tevens over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

Heel wat federale websites zijn vandaag echter nog niet voldoende toegankelijk voor personen met een handicap. Een centraal gestuurde opvolging verhoogt de kans op slagen om op termijn het aantal toegankelijke federale overheidswebsites te verhogen. De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert daartoe elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Hoeveel federale overheidswebsites ontvingen het AnySurfer-label? Hoe wordt dit overzicht bijgehouden? Hoe verhoudt zich dit tot het totaal aantal federale overheidswebsites?

2) Moeten nieuwe websites gerapporteerd worden aan de FOD Kanselarij? Zo neen, hoe kan er dan voor worden gezorgd dat alle websites van de Federale overheid toegankelijk worden gemaakt voor personen met een handicap?

3) Bestaat er een systematische aanpak voor de invoering van toegankelijke websites?

4) Hoeveel gratis AnySurfer-audits heeft de FOD Kanselarij begeleid bij de verschillende federale overheidsdiensten? Wat zijn de resultaten van deze audits?

5) Hoeveel gratis AnySurfer-audits heeft de FOD Kanselarij begeleid voor de verschillende beleidswebsites van de leden van de regering? Wat zijn de resultaten van deze audits?

6) Hoe stimuleert de FOD Kanselarij - naast het aanbieden van de AnySurfer-audit - de verschillende federale overheidsdiensten?

7) Is de eerste minister bereid een omzendbrief op te maken of andere initiatieven te nemen om de toegankelijkheid van federale overheidswebsites te systematiseren en/of te verplichten?

Antwoord ontvangen op 18 oktober 2012 :

1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij houdt een overzicht bij van de audits die bij de Algemene Directie Externe Communicatie besteld worden. Momenteel ondergaan achttien sites AnySurfer-audits en/of aanpassingen:

Site

URL

Fedplus

www.fedplus.be

eID

www.eid.belgium.be

Campagne slaapmiddelen/Campagne somnifères

www.slaapenkalmeermiddelen.be

IPC

www.presscenter.org

Belspo

www.belspo.be/belspo

Belgium

www.belgium.be

FOD Binnenlandse Zaken – Vreemdelingenzaken/SPF Intérieur – Office des étrangers

www.dofi.fgov.be

Fedict Select

www.fedictselect.be

BeActive 2012

www.beactive2012.be

Pdata

www.pdata.be

POD DO/SPP DD

www.poddo.belgium.be/

POD Maatschappelijke Integratie/SPP Intégration Sociale

www.mi-is.be

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken/Service public fédéral Affaires étrangères

www.diplomatie.belgium.be

Maison Schengen

www.maisonschengen.eu

De Belgische Monarchie/La Monarchie belge

www.monarchie.be

Federaal Ombudsman/Médiateur fédéral

www.federaalombudsman.be

Catalogus Fedimbo/Catalogue Fedimbo

catalogus.fedimbo.belgium.be

FAVV/AFSCA

www.favv.be

Zeven federale sites dreagen al een AnySurfer-label:

Naam/Nom

URL

Belgian Disability Forum

bdf.belgium.be

Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap/ Conseil supérieur national des personnes handicapées

ph.belgium.be

Fedict

fedict.belgium.be

Fedweb

fedweb.belgium.be

Fedra Magazine/Magazine Fédra

fedra.belgium.be

Handiweb

handiweb.be

FOD Werk/SPF Emploi

werk.belgie.be

2. Er bestaat geen officiële verplichting om nieuwe websites te rapporteren. Dit gebeurt in de meeste gevallen toch omwille van de samenwerking ontwikkeld binnen het netwerk van communicatiespecialisten van de federale overheid.

3. Initiatieven op dit vlak worden momenteel besproken binnen diverse werkgroepen van interne en externe communicatie van de federale overheid. Het principe is dat internationale standaarden voor elektronische overheidscommunicatie moeten worden gevolgd. Voor toegankelijkheid van websites is dit het “Web Accessibility Initiative (WAI) http://www.w3.org/WAI/”.

4. Sinds 2008 zijn er 59 “gratis” audits besteld via de FOD Kanselarij.

De FOD Kanselarij vraagt systematisch audits aan voor vragende overheidsdiensten. Zodra de audit beschikbaar is, heeft de overheidsdienst drie maanden tijd om de gevraagde aanpassingen uit te voeren. Er zijn twee soorten aanpassingen die moeten gebeuren, technische en inhoudelijke. Omdat vooral de inhoudelijke aanpassingen dikwijls veel tijd in beslag nemen zijn er tot nu nog vele websites die niet gevalideerd zijn. Een groot deel van instellingen vraagt omwille van deze reden ook nooit een validatie aan en ontvangt dus ook geen label.

Regeringslid/

Membre du gouvernement

URL

Datum aanvraag audit/Date

demande audit

Audit ontvangen op/Audit reçu le

Status/

Statut

Validatie/

Validation

Label op site/

Label sur site

O. Chastel

chastel.belgium.be

02/02/2012

07/03/2012

In uitvoering/

En cours d’exécutionPh. Courard

courard.belgium.be

02/02/2012

21/02/2012

ok

30/03/2012

ok

J. Crombez

crombez.belgium.be

23/08/2012

13/09/2012

In uitvoering/

En cours d’exécutionM. De Block

deblock.belgium.be

25/09/2012

In afwachting/En attente
M. De Coninck

In ontwikkeling/En développement


S. Laruelle

laruelle.belgium.be

12/04/2012

02/05/2012

In uitvoering/

En cours d’exécutionP. Magnette

magnette.belgium.be

10/04/2012

03/05/2012

In uitvoering/

En cours d’exécutionJ. Milquet

milquet.belgium.be

02/02/2012

02/03/2012

In uitvoering/

En cours d’exécutionA. Turtelboom

turtelboom.belgium.be

11/06/2012

25/06/2012

In uitvoering/

En cours d’exécutionV. Van Quickenborne

vanquickenborne.belgium.be

11/06/2012

25/06/2012

In uitvoering/

En cours d’exécutionJ. Vande Lanotte

vandelanotte.belgium.be

11/06/2012

20/06/2012

In uitvoering/

En cours d’exécutionM. Wathelet

wathelet.belgium.be

29/06/2012

09/08/2012

In uitvoering/

En cours d’exécutionE. Di Rupo

premier.belgium.be

23/08/2012

In afwachting/En attente
6. De FOD Kanselarij doet mee aan initiatieven op dat vlak binnen de Federale overheid. Zo is de Kanselarij ingegaan op een oproep van de FOD P&O naar hun netwerk, op 25 mei 2012, om de overheidsdiensten te sensibiliseren voor het belang van web-toegankelijkheid. Bovendien geeft de dienst Online van de Algemene Directie Externe Communicatie regelmatig advies aan overheidsdiensten en instellingen rond web-toegankelijkheid.

7. De algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de eerste minister integreert systematisch het toegankelijkheidsaspect in alle overheidsopdrachten naar aanleiding van de creatie en vernieuwing van elke web/portaalsite waaraan zij werkt. Daarvoor werd een specifieke formulering opgesteld en gecommuniceerd naar de communicatie-verantwoordelijken van de federale overheidsdiensten en instellingen.