Auteurs- en sprekersregister betreffende "Tommelein Bart" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aardolie - Opslagcapaciteit - Havens van Rotterdam en Antwerpen - Aanbestedingsprocedure - Gemiste kans - Buffercapaciteit - Europese verplichting van negentig dagen reservecapaciteit - Apetra - Rol (4-4565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-4565
Aardolie - Opslagcapaciteit - Havens van Rotterdam en Antwerpen - Aanbestedingsprocedure - Gemiste kans - Buffercapaciteit - Europese verplichting van negentig dagen reservecapaciteit - Apetra - Rol (4-5747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5747
Administratieve vereenvoudiging - Overheidsopdrachten - Elektronisch aanbesteden - Kleine en middelgrote ondernemingen (4-6662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6662
Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Belgische reactie (4-7183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7183
Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Belgische reactie (4-7184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7184
Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Belgische reactie (4-7185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7185
Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Gevolgen voor de Belgische missie (4-7190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-7190
Agressiviteit in het verkeer - Aantal voorvallen - Strafrechtelijke gevolgen (4-4537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4537
Agressiviteit in het verkeer - Aantal voorvallen - Strafrechtelijke gevolgen (4-6010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6010
Alicante - Belgisch consulaat - Mogelijke sluiting - Alternatieven (4-6351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6351
Ambulante handel - Machtigingen - Aantal (4-4430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4430
Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles (4-4428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4428
Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles (4-4429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4429
Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles (4-5870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5870
Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming (4-7544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7544
Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming (4-7545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7545
Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming (4-7546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7546
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-4460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4460
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-4461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4461
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-4462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4462
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-5488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5488
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-5677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5677
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-6143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6143
Audiovisuele sector - Tax shelter - Kredietcrisis (4-4043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4043
Audiovisuele sector - Tax shelter - Kredietcrisis (4-5168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5168
Audiovisuele sector - Tax shelter - Uitvoeringsbesluiten - Communicatie met de sector (4-4042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4042
Autokeuring - Aantallen - Ongevallen ingevolge de slechte staat van voertuigen (4-4976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4976
Autokeuring - Aantallen - Ongevallen ingevolge de slechte staat van voertuigen (4-6068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6068
Autokeuring - Test ophanging kleine wagens (4-4975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4975
Autokeuring - Test ophanging kleine wagens (4-6067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6067
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten (4-4175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4175
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten (4-4176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4176
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten (4-5864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5864
Belastingparadijzen - Fiscale regularisatie - Totaalbedragen - Aantal dossiers (4-4574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4574
Belastingparadijzen - Fiscale regularisatie - Totaalbedragen - Aantal dossiers (4-4575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4575
Belastingparadijzen - Fiscale regularisatie - Totaalbedragen - Aantal dossiers (4-4576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-4576
Belastingparadijzen - Fiscale regularisatie - Totaalbedragen - Aantal dossiers (4-5186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5186
Belastingparadijzen - Fiscale regularisatie - Totaalbedragen - Aantal dossiers (4-6084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6084
Belastingparadijzen - Fiscale regularisatie - Totaalbedragen - Aantal dossiers (4-6093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6093
Belastingsparadijzen - Liechtenstein - Opheffen bankgeheim (4-4174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4174
Belastingsparadijzen - Liechtenstein - Opheffen bankgeheim (4-5171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5171
Belgacom - Telefoonaansluitingen - Internetverbindingen - Wachttijden (4-4784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4784
Belgische gasmarkt - Slechte werking - Europese richtlijn 2003/55/EG van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas - Arrest van 3 december 2009 van het Europees Hof van Justitie (zaak C-475/08) (4-6659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6659
Belgische missie in Afghanistan - Gevolgen van de Nederlandse terugtrekking (4-7085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-7085
Beschutte werkplaatsen - Federale subsidies - Pluspremies (4-6288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6288
Birma - 'Smart sanctions' - Belgisch ontwikkelingsgeld (4-7509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7509
Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht (4-4531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4531
Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht (4-4532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4532
Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht (4-5686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5686
Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht (4-6009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6009
Brandgevaar in kwetsbaar duinengebied aan de kust - Brandweer - Preventieve maatregelen - Draaiboek (4-4671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4671
Communicatiesysteem ASTRID - Koppeling met het Nederlandse C 2000 (4-4652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4652
Communicatiesysteem ASTRID - Koppeling met het Nederlandse C 2000 (4-6020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6020
Communicatiesysteem ASTRID - Uitbouw - Audit (4-4653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4653
Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties (4-4889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4889
Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties (4-4890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4890
Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties (4-4891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4891
Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties (4-5717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5717
Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties (4-5899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5899
Crisis - Bouwsector - BTW-maatregel - Verlenging tegen dezelfde voorwaarden (4-4577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4577
Crisis - Bouwsector - BTW-maatregel - Verlenging tegen dezelfde voorwaarden (4-4578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4578
Crisis - Bouwsector - BTW-maatregel - Verlenging tegen dezelfde voorwaarden (4-4579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4579
Crisis - Bouwsector - BTW-maatregel - Verlenging tegen dezelfde voorwaarden (4-5538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5538
Crisis - Bouwsector - BTW-maatregel - Verlenging tegen dezelfde voorwaarden (4-5878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5878
Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel (4-4666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4666
Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel (4-4667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4667
Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel (4-4668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4668
Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel (4-5539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5539
Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel (4-5883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5883
Cyprus - Turkije - Onderhandelingen van de Verenigde Naties - Ankara-protocol (4-4468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4468
Databanken - Bescherming van gegevens - Opslag - Internetcriminaliteit (4-4052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4052
De invoering van de kilometerheffing (Verklaringen van de federale staatssecretaris over een gewestelijke bevoegdheid) (4-1052)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 31-36 4-110 p. 31-36 (PDF)
De inwerkingtreding van het Verdrag van 17 juni 2008 tot instelling van de Benelux Unie (Achterstand in ratificatie) (4-1069)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-111
p. 8-9 4-111 p. 8-9 (PDF)
De ondertekening van het ambulanceverdrag tussen Nederland en BelgiŽ (Stand van zaken) (4-900)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
4-92
p. 21-22 4-92 p. 21-22 (PDF)
De verklaringen over rekeningrijden (voor de autosnelwegen) (4-950)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 22-25 4-96 p. 22-25 (PDF)
Dienstencheques - Fraude (4-4988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4988
Dienstencheques - Fraude (4-5523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5523
Dimona - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Horeca (4-4524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4524
Dimona - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Horeca (4-5499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5499
Drager van een buitenlandse diploma - Aanwerving - Lissabonakkoord - Bolognaakkoord - Omzetting - Maatregelen (4-4424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4424
Drager van een buitenlandse diploma - Aanwerving - Lissabonakkoord - Bolognaakkoord - Omzetting - Maatregelen (4-5792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5792
Eedaflegging (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  de heer Bart Tommelein, gemeenschapssenator
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Elektronische factuur - Gelijke behandeling dan de papieren factuur - Besparingspotentieel (4-4541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4541
Elektronische factuur - Gelijke behandeling dan de papieren factuur - Besparingspotentieel (4-4542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4542
Elektronische factuur - Gelijke behandeling dan de papieren factuur - Besparingspotentieel (4-4543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-4543
Elektronische factuur - Gelijke behandeling dan de papieren factuur - Besparingspotentieel (4-5184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5184
Elektronische factuur - Gelijke behandeling dan de papieren factuur - Besparingspotentieel (4-5876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5876
Elektronische factuur - Gelijke behandeling dan de papieren factuur - Besparingspotentieel (4-6091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6091
Energie-intensieve industrie - Buurlanden - Voorkeurprijzen voor energie - Concurrentievervalsing (4-7273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7273
Energie-intensieve industrie - Buurlanden - Voorkeurprijzen voor energie - Concurrentievervalsing (4-7274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7274
Energiemarkt - Klachten van particulieren - Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Aantallen (4-6293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6293
Energiewoningen - Particulieren - Vermindering op onroerende voorheffing (4-4529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4529
Energiewoningen - Particulieren - Vermindering op onroerende voorheffing (4-4530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-4530
Energiewoningen - Particulieren - Vermindering op onroerende voorheffing (4-6090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6090
EthiopiŽ - Hongersnood - Watertekort - Hulp van BelgiŽ en Europa (4-4469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4469
Europese Unie (EU) - Betaling van visserijrechten in ontwikkelingslanden - Effect op de zelfredzaamheid (4-7161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7161
Europese Unie (EU) - Betaling van visserijrechten in ontwikkelingslanden - Effect op de zelfredzaamheid (4-7162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7162
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Douanediensten - Arbeidsomstandigheden op de luchthaven van Oostende - Verbetering (4-4525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4525
Federale ombudsdienst energie - Ombudsman energie - Rekrutering van een Franstalige ombudsman - Aanvang van de werkzaamheden (4-6284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6284
Federale overheid - Sollicitanten - Drager van een buitenlands diploma - Kandidaten voor een Franstalige of Nederlandstalige job - Aantal - Erkenning - Gemiddelde tijd (4-4425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4425
Federale overheid - Sollicitanten - Drager van een buitenlands diploma - Kandidaten voor een Franstalige of Nederlandstalige job - Aantal - Erkenning - Gemiddelde tijd (4-5793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5793
Federale wetenschappelijke instellingen - Hervorming van de structuren - Studie - Aanbevelingen (4-6286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6286
Federale wetenschappelijke instellingen - Invoering van een nieuwe functie - Conservator - Stand van zaken (4-6285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6285
Freelancejournalisten - Onderscheid tussen beroepsinkomsten en auteursrechten - Belastingen - Sociale lasten - Gevolgen - Wet van 16 juli 2008 tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten - Interpretatie (4-4564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4564
Freelancejournalisten - Onderscheid tussen beroepsinkomsten en auteursrechten - Belastingen - Sociale lasten - Gevolgen - Wet van 16 juli 2008 tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten - Interpretatie (4-5185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5185
GSM - Gebruik achter het stuur - Aantal - Database - Politiediensten - Richtlijnen - Controles (4-4423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4423
GSM - Gebruik achter het stuur - Aantal - Database - Politiediensten - Richtlijnen - Controles (4-5997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5997
GSM - Lokaliseren persoon op aanvraag - Telefoonfraude - Privacy (4-4650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4650
GSM - Lokaliseren persoon op aanvraag - Telefoonfraude - Privacy (4-5882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5882
Gaza - Goldstone-rapport - Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties - Stemgedrag van BelgiŽ (4-4991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4991
Gaza - Goldstone-rapport - Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties - Stemgedrag van BelgiŽ (4-5417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5417
Gemeentelijke politie - Antwerpen - Noodoproepen (4-4977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4977
Gemeentelijke politie - Antwerpen - Noodoproepen (4-6052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6052
Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden (4-4177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4177
Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden (4-5660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5660
Geweld tegen holebiís - Geregistreerde incidenten - Aantallen (4-4324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4324
Geweld tegen holebiís - Geregistreerde incidenten - Aantallen (4-5989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5989
Geweld tegen holebiís - Vervolgde incidenten - Aantallen (4-4320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4320
Geweld tegen holebiís - Vervolgde incidenten - Aantallen (4-5669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5669
Geweld tegen vrouwen - Stalking - Integrale aanpak - Mobiel alarm (4-7278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7278
Grafschennis - Aantal feiten - Vervolging - Antisemitische of racistische motieven (4-4669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4669
Grafschennis - Aantal feiten - Vervolging - Antisemitische of racistische motieven (4-4670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4670
Grafschennis - Aantal feiten - Vervolging - Antisemitische of racistische motieven (4-5698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5698
Grafschennis - Processen-verbaal - Aantallen (4-6663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6663
Grensoverschrijdende samenwerking - Nederland (4-4654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4654
Grensoverschrijdende samenwerking - Nederland (4-6021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6021
Handheld meter - Meten van de bloedstolling - Verlaging van het BTW-tarief - Stand van zaken (4-4533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4533
Handheld meter - Meten van de bloedstolling - Verlaging van het BTW-tarief - Stand van zaken (4-5183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5183
Havens - Illegale afvaltransporten - Cijfers - Maatregelen (4-7267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7267
Havens - Illegale afvaltransporten - Cijfers - Maatregelen (4-7268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7268
Havens - Illegale afvaltransporten - Cijfers - Maatregelen (4-7269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7269
Hervorming van het leger - Sluiting van kazernes - Sijsele - Sociale en financiŽle begeleiding van het personeel (4-6925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6925
Herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid (o.a. de rekeningen van organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de burgers) (4-868)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
4-115
p. 8 4-115 p. 8 (PDF)
Het invoeren van prijscontroles op essentiŽle producten (4-1035)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-108
p. 40-41 4-108 p. 40-41 (PDF)
Het opheffen van de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van kinderen (4-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-119
p. 20-21 4-119 p. 20-21 (PDF)
Holebi's - Geweld - Terughoudendheid om klacht in te dienen (4-6656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6656
Holebi's - Geweld - Terughoudendheid om klacht in te dienen (4-6657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6657
Holebi's - Geweld - Terughoudendheid om klacht in te dienen (4-6658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6658
Hormonen en dopingproducten - Illegale hormonenhandel - Multidisciplinaire Hormonencel - Ontbreken van jaarverslagen - Resultaten en cijfers voor 2007, 2008 en 2009 (4-4368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4368
Hormonen en dopingproducten - Illegale hormonenhandel - Multidisciplinaire Hormonencel - Ontbreken van jaarverslagen - Resultaten en cijfers voor 2007, 2008 en 2009 (4-4369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4369
Hormonen en dopingproducten - Illegale hormonenhandel - Multidisciplinaire Hormonencel - Ontbreken van jaarverslagen - Resultaten en cijfers voor 2007, 2008 en 2009 (4-4370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4370
Import van zeehondenbont - Verbod op Europees niveau - Stand van zaken (4-6654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6654
Import van zeehondenbont - Verbod op Europees niveau - Stand van zaken (4-6655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6655
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6664
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6665
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6666
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6667
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6668
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-6669
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6670
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6671
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6672
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6673
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6674
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6675
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6676
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6677
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6678
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6679
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6680
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6681
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6682
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6683
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6684
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6685
Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties (4-4995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4995
Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties (4-4996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4996
Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties (4-4997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4997
Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties (4-5198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5198
Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties (4-5419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5419
Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties (4-6055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6055
Iran - Vervolging van de Iraanse oppositie - Doodvonnissen - Regeringsstandpunt (4-5107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5107
Iran - Vervolging van de Iraanse oppositie - Doodvonnissen - Regeringsstandpunt (4-5424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5424
Japan - Walvisvangst - Arrestatie van activisten - Internationale Walviscommissie (4-7160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7160
Kaupting - Ongeoorloofde kredieten aan aandeelhouders (4-4044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4044
Kaupting - Ongeoorloofde kredieten aan aandeelhouders (4-5169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5169
Kleinhandelszaken en kapperssalons - Badplaatsen en toeristische centra - Tewerkstelling op zondag - Controles (4-4427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4427
Kleinhandelszaken en kapperssalons - Badplaatsen en toeristische centra - Tewerkstelling op zondag - Controles (4-5485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5485
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7338
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7339
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7340
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7341
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7342
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7343
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7344
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7345
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7346
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-7347
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7348
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7349
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7350
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7351
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7352
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7353
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7354
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-7355
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7356
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7357
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7358
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7359
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Artikel 25.1., 1į - Afstand tussen geparkeerde wagens - Overtredingen (4-7188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7188
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Artikel 25.1., 1į - Afstand tussen geparkeerde wagens - Overtredingen (4-7189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-7189
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Artikel 25.1., 1į - Afstand tussen geparkeerde wagens - Overtredingen (4-7198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7198
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves en collecties - Slechte bewaaromstandigheden - Aanwerving van een ingenieur (4-6287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6287
Kredietbemiddelaars - Omzetting van de richtlijn van de Europese Unie 2008/48/EG betreffende kredietovereenkomsten voor consumenten - Stand van zaken (4-4528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4528
Kredietbemiddelaars - Omzetting van de richtlijn van de Europese Unie 2008/48/EG betreffende kredietovereenkomsten voor consumenten - Stand van zaken (4-5875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5875
Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) - Freelancejournalisten - Stand van zaken (4-4563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4563
Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) - Vrije beroepen - Niet-handelsondernemingen naar privaat recht - Invoering van de gegevens - Stand van zaken (4-4562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4562
Ladingdiefstallen - Aantal - Waarde - Meest getroffen sectoren - Beveiliging - Nederlandse initiatief (4-4371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4371
Ladingdiefstallen - Aantal - Waarde - Meest getroffen sectoren - Beveiliging - Nederlandse initiatief (4-5992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5992
Luchthaven van Zaventem - Gebouwen - Misdrijven (4-4651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4651
Luchthaven van Zaventem - Gebouwen - Misdrijven (4-6019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6019
Mede-eigendom - Kruispuntbank van ondernemingen - Opname van de Verenigingen van mede-eigenaars - Problematiek en oplossingen (4-4880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4880
Mephedrone - Designerdrugs - Volksgezondheid - Cijfergegevens (4-7541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7541
Mephedrone - Designerdrugs - Volksgezondheid - Cijfergegevens (4-7542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7542
Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane (4-4481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4481
Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane (4-4482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4482
Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane (4-4483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4483
Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane (4-4484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4484
Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane (4-5286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5286
Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane (4-5681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5681
Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane (4-6003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6003
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen (4-4477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4477
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen (4-4478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4478
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen (4-4479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4479
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen (4-5680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5680
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse (4-4474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4474
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse (4-4475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4475
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse (4-4476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4476
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse (4-5285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5285
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse (4-5679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5679
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen" (4-4485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4485
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen" (4-4486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4486
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen" (4-4487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4487
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen" (4-5682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5682
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen" (4-6004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6004
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-4470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4470
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-4471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4471
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-4472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4472
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-4473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4473
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-5678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5678
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-6002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6002
NMBS - Gedaalde kost van energie en deflatie - Goedkoper treinticket in 2010 (4-4167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4167
NMBS - Gedaalde kost van energie en deflatie - Goedkoper treinticket in 2010 (4-4168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4168
NMBS - Gedaalde kost van energie en deflatie - Goedkoper treinticket in 2010 (4-5784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5784
NMBS - Zwartrijders - Inning van boetes (4-4655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4655
NMBS - Zwartrijders - Inning van boetes (4-5805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5805
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Bijkomende treinen naar de kust - Aantallen - Reizigers (4-4536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4536
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Bijkomende treinen naar de kust - Aantallen - Reizigers (4-5799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5799
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - De Post - Gebruik van alcohol of drugs op werk - Aantal gevallen - Tuchtprocedure - Sancties - Alcohol- en drugsbeleid (4-4426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4426
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - De Post - Gebruik van alcohol of drugs op werk - Aantal gevallen - Tuchtprocedure - Sancties - Alcohol- en drugsbeleid (4-5794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5794
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reparaties van treinen - Loodhoudende verf - Asbest (4-4998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4998
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reparaties van treinen - Loodhoudende verf - Asbest (4-5832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5832
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Technische problemen of personeelsproblemen - Inzetten van taxi's - Kosten (4-4534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4534
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Technische problemen of personeelsproblemen - Inzetten van taxi's - Kosten (4-5798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5798
Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet (4-4378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4378
Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet (4-4379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4379
Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet (4-4380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4380
Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet (4-4381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4381
Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet (4-5479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5479
Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet (4-5672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5672
Niet verzekerde voertuigen - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Communicatie met de politiezones (4-4523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4523
Niet verzekerde voertuigen - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Communicatie met de politiezones (4-6008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6008
Noordzee - Verdrinkingen - Aantallen (4-4540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4540
Noordzee - Verdrinkingen - Aantallen (4-6012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6012
Notionele intrest - Concurrentie door de Nederlandse "Groepsrentebox" - Effecten op onze werkgelegenheid (4-4994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4994
Notionele intrest - Concurrentie door de Nederlandse "Groepsrentebox" - Effecten op onze werkgelegenheid (4-5197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5197
Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting (4-4171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4171
Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting (4-4172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4172
Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting (4-4173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4173
Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting (4-5170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5170
Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting (4-5533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5533
Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting (4-6141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6141
Oeganda - Holebi's - Invoering van de doodstraf - Reactie van BelgiŽ (4-4992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4992
Oeganda - Holebi's - Invoering van de doodstraf - Reactie van BelgiŽ (4-4993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-4993
Oeganda - Holebi's - Invoering van de doodstraf - Reactie van BelgiŽ (4-5418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5418
Oeganda - Holebi's - Invoering van de doodstraf - Reactie van BelgiŽ (4-5759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-5759
Online reclame - " Google taks " naar Frans initiatief - Toepassing in BelgiŽ (4-7157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7157
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Opportuniteit om vragen te stellen over de regeringsverklaring terwijl het debat in de Kamer nog aan de gang is - Weigering door het Bureau van de Senaat      
  4-89
p. 18-19 4-89 p. 18-19 (PDF)
OsteoporosepatiŽnten - Geneesmiddelen - Terugbetaling - Stand van zaken (4-4526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4526
OsteoporosepatiŽnten - Geneesmiddelen - Terugbetaling - Stand van zaken (4-5288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5288
Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŽindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget (4-4463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4463
Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŽindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget (4-4464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4464
Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŽindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget (4-4465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4465
Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŽindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget (4-5284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5284
Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŽindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget (4-5537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5537
Piraterij - Europese Unie (EU) Naval Force Somalia (NAVFOR) - Operatie Atalanta - Resultaten (4-7169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-7169
Politievoertuigen - Ongevallen - Aantallen en schade - Aanvullende rijvaardigheidstraining (4-7199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7199
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
4-90
p. 11-29 4-90 p. 11-29 (PDF)
  4-90
p. 30-35 4-90 p. 30-35 (PDF)
   Fortiszaak : scheiding der machten
4-90
p. 30-33 4-90 p. 30-33 (PDF)
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Begroting
4-91
p. 10-11 4-91 p. 10-11 (PDF)
  4-91
p. 14 4-91 p. 14 (PDF)
   Bestrijding van fraude
4-91
p. 11-12 4-91 p. 11-12 (PDF)
   Buitenlandse beleid : EU - Afghanistan - Centraal Afrika - Ontwikkelingssamenwerking
4-91
p. 18 4-91 p. 18 (PDF)
   Economie : werkgelegenheid - Concurrentiekracht ondernemingen - Koopkracht - Landbouw - BTW-verlaging voor bouw en horeca
4-91
p. 13 4-91 p. 13 (PDF)
  4-91
p. 13-14 4-91 p. 13-14 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
   Migratie
4-91
p. 14-15 4-91 p. 14-15 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-91
p. 15 4-91 p. 15 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-91
p. 12 4-91 p. 12 (PDF)
  4-91
p. 13-14 4-91 p. 13-14 (PDF)
Rijbewijzen - Intrekking - Koppelen databanken - Boetes (4-4656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4656
Rijbewijzen - Intrekking - Koppelen databanken - Boetes (4-4657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4657
Rijbewijzen - Intrekking - Koppelen databanken - Boetes (4-6085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6085
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Schorsing van werkloosheidsuitkeringen - Aantallen - Aantekenen van beroep (4-4783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4783
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Schorsing van werkloosheidsuitkeringen - Aantallen - Aantekenen van beroep (4-5510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5510
Rijksregister - Opzoeken van gegevens zonder professionele redenen - Aantallen - Gevolgen (4-4535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4535
Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen (4-7163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7163
Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen (4-7164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7164
Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen (4-7165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-7165
Segway (elektrisch aangedreven eenpersoonsvervoermiddel) - Combinatie met openbaar vervoer - Fiscale voordelen - Aanmoedigen van gebruik (4-4571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4571
Segway (elektrisch aangedreven eenpersoonsvervoermiddel) - Combinatie met openbaar vervoer - Fiscale voordelen - Aanmoedigen van gebruik (4-4572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4572
Segway (elektrisch aangedreven eenpersoonsvervoermiddel) - Combinatie met openbaar vervoer - Fiscale voordelen - Aanmoedigen van gebruik (4-4573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-4573
Segway (elektrisch aangedreven eenpersoonsvervoermiddel) - Combinatie met openbaar vervoer - Fiscale voordelen - Aanmoedigen van gebruik (4-5803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5803
Segway (elektrisch aangedreven eenpersoonsvervoermiddel) - Combinatie met openbaar vervoer - Fiscale voordelen - Aanmoedigen van gebruik (4-6092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6092
Senioren - Thuisovervallen - Aantallen - Preventie (4-7548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7548
Senioren - Thuisovervallen - Aantallen - Preventie (4-7549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7549
Sluiting kazernes - Citadel van Diest - 1 Paracommando (4-4714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4714
Sluiting kazernes - Sijsele - Objectieve criteria (4-4881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4881
SomaliŽ - Europese opleidingsmissie - Eventuele deelname van BelgiŽ (4-7335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7335
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Taskforce Kredietreclame - Controles - Processen-verbaal en boetes (4-4527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4527
Taskforce Kredietreclame - Controles - Processen-verbaal en boetes (4-5874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5874
Tax-on-web - Belastingaangiftes - Terugbetaling voor het einde van het jaar (4-4323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4323
Tax-on-web - Belastingaangiftes - Terugbetaling voor het einde van het jaar (4-5179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5179
Treinverkeer - Brandveiligheid in spoortunnels en stations - Nederlands onderzoeksrapport (4-4169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4169
Treinverkeer - Brandveiligheid in spoortunnels en stations - Nederlands onderzoeksrapport (4-4170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4170
Uitkeringsfraude - Valse C4 documenten - Recuperatie van onterecht uitgekeerde gelden (4-4321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4321
Uitkeringsfraude - Valse C4 documenten - Recuperatie van onterecht uitgekeerde gelden (4-4322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4322
Uitkeringsfraude - Valse C4 documenten - Recuperatie van onterecht uitgekeerde gelden (4-5478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5478
Uitkeringsfraude - Valse C4 documenten - Recuperatie van onterecht uitgekeerde gelden (4-6083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6083
Uitzonderlijke transporten - Begeleiding door de federale politie - Wettelijk kader voor begeleiding door gespecialiseerde firma's (4-4538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4538
Uitzonderlijke transporten - Begeleiding door de federale politie - Wettelijk kader voor begeleiding door gespecialiseerde firma's (4-4539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4539
Uitzonderlijke transporten - Begeleiding door de federale politie - Wettelijk kader voor begeleiding door gespecialiseerde firma's (4-6011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6011
Vaticaan - Kindermisbruik - Discriminatie en homofobie - Reactie van BelgiŽ (4-7551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7551
Veevoederbedrijven - Kartelvorming - Onderzoek - Schade bij Belgische landbouwbedrijven (4-6660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6660
Veevoederbedrijven - Kartelvorming - Onderzoek - Schade bij Belgische landbouwbedrijven (4-6661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6661
Vliegtuigen - Veiligheid - Controles - Boetes en incidenten (4-7171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-7171
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Voordracht kandidaat-regeringsleden van de Gemeenschaps- of gewestregeringen : constitutieve autonomie ; bevoegdheid regionale parlementen) (4-1579)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Bart Tommelein en Luckas Vander Taelen en mevrouw Martine Taelman
4-1579/1
p. 1-4 4-1579/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Versterking van de structuren en de internationale en lokale dialoog - Armoede - Milleniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Demografische uitdagingen - Milieubescherming - Rechten van de mens - Aantrekken van de economie - Infrastructuur - Vrede en veiligheid) (4-1510)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olg Zrihen
4-1510/1
p. 1-9 4-1510/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (4-1651)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Marleen Temmerman en de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein
4-1651/1
p. 1-7 4-1651/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Paul Wille en Bart Tommelein
4-1651/2
p. 1-2 4-1651/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olga Zrihen
4-1514/1
p. 1-6 4-1514/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Freya Piryns en Lieve Van Ermen en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein, Jean-Paul Procureur en Benoit Hellings
4-1537/1
p. 1-11 4-1537/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tweede Toetsingsconferentie van het Verdrag van Ottawa (29 november - 4 december 2009 in Carthago) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen) (Verbod op gebruik, productie, opslag en overdracht van antipersoonsmijnen) (4-1511)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Philippe Monfils
4-1511/1
p. 1-5 4-1511/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Cťline Fremault en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Benoit Hellings
4-1475/1
p. 1-4 4-1475/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1675/1
p. 1-8 4-1675/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebruik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen geboren met misvormingen) (4-1683)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
4-1683/1
p. 1-12 4-1683/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek (4-1597)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Jean-Jacques De Gucht
4-1597/1
p. 1-8 4-1597/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken (4-4672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4672
Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken (4-4673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4673
Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken (4-4674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4674
Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken (4-4675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4675
Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken (4-5189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5189
Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken (4-5504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5504
Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken (4-5884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5884
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (4-1665)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons, Olga Zrihen en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1665/1
p. 1-5 4-1665/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (Mogelijkheid voor werkneemsters die bevallen van een levenloos kind om de verplichte periode van bevallingsrust in te korten tot twee weken) (4-1684)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1684/1
p. 1-3 4-1684/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft (4-1603)      
  Voorstel van de heren Marc Verwilghen en Bart Tommelein
4-1603/1
p. 1-13 4-1603/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiŽle bepalingen met als doel een startlening open te stellen voor een ieder die zich als zelfstandige wenst te vestigen of een onderneming wenst op te richten (4-1687)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein
4-1687/1
p. 1-3 4-1687/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs (4-7538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7538
Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs (4-7539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7539
Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs (4-7540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7540
Zieke of zwaargewonde familieleden buiten de Europese Unie - Visum - Snelprocedure (4-4466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4466
Zieke of zwaargewonde familieleden buiten de Europese Unie - Visum - Snelprocedure (4-4467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4467
Zuid-Soedan - UNMIS - Lord's Resistance Army (4-4647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4647
Zuid-Soedan - UNMIS - Lord's Resistance Army (4-4648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4648
Zuid-Soedan - UNMIS - Lord's Resistance Army (4-4649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-4649
Zuid-Soedan - UNMIS - Lord's Resistance Army (4-5753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-5753
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999