Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7549

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 20 april 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Senioren - Thuisovervallen - Aantallen - Preventie

bejaarde
diefstal
lichamelijk geweld
strijd tegen de misdadigheid
bewustmaking van de burgers

Chronologie

20/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7548

Vraag nr. 4-7549 d.d. 20 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal thuisovervallen op senioren in Nederland stijgt fors. Van 92 gevallen in 2008 steeg het aantal vorig jaar naar 159. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de Nederlandse taskforce. De stijging zet door in 2010. Bij de overvallen wordt steeds vaker grof geweld gebruikt. Overvallers denken volgens de taskforce vaak dat ouderen contant geld in huis hebben, omdat ze niet van bankkaarten houden .

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Heeft u ook in ons land kunnen vaststellen dat het aantal thuisovervallen op senioren is toegenomen? Kan u de getailleerde cijfers voor respectievelijk de laatste drie jaar geven en kan u die cijfers toelichten?

2) Is er ook bij ons sprake van een ernstige toename van het geweld dat gepaard gaat met de thuisovervallen op senioren? Kan u dit cijfermatig toelichten?

3) Welke beleidsinspanningen worden er gedaan om deze specifieke vorm van overvallen aan te pakken? Kan u dit uitvoerig toelichten en meent u dat de inspanningen volstaan?

4) Is het u bekend onder welke voorwendselen en/of op welke wijzen overvallers zich toegang tot de woningen van senioren verschaffen?

5) Welke mogelijkheden voor preventie van thuisovervallen worden momenteel benut en welke instanties zijn daarbij betrokken? Deelt u de mening dat extra inzet voor preventie specifiek voor deze doelgroep zeer wenselijk is, nu deze doelgroep relatief vaak slachtoffer is? Welke mogelijkheden ziet u hiervoor?

6) Ziet u mogelijkheden voor een voorlichtingscampagne via door ouderen veel benutte media, en is het gewenst daarbij partijen uit het veld te betrekken?

7) Is er een profiel te maken van de thuisovervallers op oudere burgers? Is het bekend hoe zij hun slachtoffers kiezen? Hoe groot is de pakkans, en welk percentage van de overvallen worden opgelost?

8) Wat vindt u van de Nederlandse aanpak met de taskforce “overvallen”?

9) Kan u aangeven hoeveel daders van thuisovervallen op senioren de laatste drie jaar werden veroordeeld? Graag kreeg ik een opsplitsing per jaar. Kan u de cijfers duiden?