Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6010

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Agressiviteit in het verkeer - Aantal voorvallen - Strafrechtelijke gevolgen

lichamelijk geweld
wegverkeer
gerechtelijke vervolging

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
8/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4537

Vraag nr. 4-6010 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De agressiviteit in het verkeer neemt de jongste jaren zienderogen toe. Ook tegen personen die een openbaar ambt uitoefenen. Onlangs werd een busbestuurder in Antwerpen door een automobilist aangevallen. De man bleef een tijd werkonbekwaam.

1. Beschikt u over nationale cijfergegevens per gewest over het aantal gevallen van verkeersagressie die per jaar vanaf 2005 in ons land plaatsvonden?

2. In hoeveel gevallen betrof het agressie tegen personen die een openbare functie uitoefenden?

3. Welke strafrechtelijke gevolgen werden aan de feiten gegeven?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Ik verwijs u naar het antwoord op de vraag nr 4-1582 gesteld op 15 september 2008 door de heer Paul Wille.

Ik herhaal dat hoewel er geen specifieke tenlastelegging voor vormen van agressief gedrag in het verkeer bestaat, men niet uit het oog mag verliezen dat zowel het Strafwetboek als de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, de mogelijkheid bieden deze types van inbreuken te beteugelen.

Over verkeersagressie bestaan er geen specifieke cijfergegevens.

Voor de rest verwijs ik u naar mijn collega de minister van Justitie.